สำหรับประวัติ นายประจวบ ไชยสาส์น เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2487 สำเร็จการศึกษา จาก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมรสกับนางทองพูน ไชยสาส์น มีบุตร 4

เคยดำรงตำแหน่งมีบทบาทที่สำคัญ อาทิ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง อดีตหัวหน้าพรรคเสรีธรรม อดีตเลขาธิการพรรคชาติพัฒนา อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอื่น ๆ อีกหลายกระทรวง เป็นบิดาของนายต่อพงษ์ ไชยสาส์น และนายจักรพรรดิ ไชยสาส์น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย

ทั้งนี้ในอดีต นายประจวบ ไชยสาส์น เป็นที่รู้จักกัน ในฉายา “อีดี้อีสาน”