ธนาคารออมสิน เปิดตัวสินเชื่อช่วยคนได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19

อัตราดอกเบี้ยต่ำเริ่มเปิดลงทะเบียน 1 เมษายนนี้ ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th ของธนาคารออมสินเท่านั้น

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยถึงมาตรการดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ธนาคารออมสิน พร้อมเปิดให้บริการ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ผ่อนชำระคืนนานถึง 2 ปี โดยไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก และไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆ เพียงผู้กู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่น พ่อค้าแม่ค้า คนขับรถโดยสารแท็กซี่-สามล้อ มัคคุเทศก์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน ได้สนับสนุนโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน และโครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติม ตามมติเพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วยการเปิดให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบกระทบจากโรค COVID-19 วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระคืนนานถึง 3 ปี โดยการค้ำประกันสามารถใข้บุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพียงมีอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย เป็นผู้มีรายได้ประจำแต่รายได้ลดลง หรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และภัยอื่นๆ มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ ทั้งนี้ ประชาชนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่สาขา สามารถลงทะเบียนใช้ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

เผยแพร่ :สำนักงายประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

You may have missed