ลำพูน ประชุมเข้ม

ภ.จว.ลำพูน
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล
ผบก.ภ.จว.ลำพูน ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2563
ณ ห้องประชุมหริภุญ
ชัยศาลากลางจังหวัดลำพูน
โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ลำพูน เป็นประธาน

You may have missed