โควิช 19. จีนฟ้องอเมริกาแล้ว 

 

ทนายความจากอู่ฮั่นประเทศจีนได้ยื่นคำร้องต่อศาลโลก กล่าวโทษว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้นเหตุของการปล่อยเชื้อโควิช 19 และได้สร้างความเสียหายไปทั่วโลกในปัจจุบันนี้ โจทก์อ้างว่าระหว่างเดือนกันยาย คศ2019 ประเทศอเมริกาได้ประกาศว่าเกิดระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งมีผู้คนเสียชีวิตมากกว่า 2 หมื่นคนและติดเชื้อ 360,000ราย ต่อมาประเทศจีนมีจัดงานกีฬาสำหรับทหารทั่วโลก ระหว่างเดือน ตุลาคม2019 ประเทศอเมริกาได้ส่งทหารจำนวน 369 คนร่วมเข้าแข่งขันกีฬาด้วยกัน ต่อมาก่อนที่งานกีฬาจะยุติ ปรากฏว่ามีทหาร 5 คน เป็นชาวอเมริกันมีอาการเป็นไข้อย่างหนัก ประเทศอเมริกาได้ส่งเครื่องบินส่วนตัวรีบมารับคนป่วย 5 คนกลับประเทศเขา ฝ่ายโจทย์เข้าใจว่าทหารอเมริกัน 5 คนนี้คงจะติดเชื้อไวรัสโควิด19 คงไม่ใช่การเจ็บป่วยธรรมดา มิเช่นนั้นทำไมประเทศอเมริกาจึงต้องรีบส่งเครื่องบินมารับอย่างทันด่วนขนาดนั้น หลังจากคนป่วย 5 คนถูกส่งตัวเข้าประเทศอเมริกาแล้วอีกไม่กี่วันงานกีฬาก็ได้ยุติลงทหารที่เหลือ 360 คนก็ได้เหมาลำเครื่องบินกลับ พูดถึงที่พักของทหารทั้งหลายได้เช่าโรงแรมใกล้กับตลาดสดขายอาหารทะเล ที่เมืองอู่ฮั่นซึ่งต่อมาหลังจากทหารอเมริกันกลับบ้านแล้ว ชาวเมืองอู่ฮั่นก็ตรวจจับได้ว่าชาวอู่ฮั่นติดเชื้อโควิก 19 หลายคน และเริ่มรุนแรงมากขึ้นทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมหนักเบา ของเมืองอู่ฮั่น ……..ช่วงที่อู่ฮั่นเกิดโรคระบาดโกวิท 1 9 กรมควบคุมโรคของอเมริกันได้ออกมาพูด 2-3 ครั้งยืนยันว่าก่อนหน้านั้นเดือนกันยายค.ศ 2019 มีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ตายไป 20000 คนแต่แท้ที่จริงแล้วใน 2 หมื่นคนนี้ยังมีผู้ติดเชื้อโควิก 19 อยู่หลายคน นี่แสดงว่าเชื้อโควิด 1 9ได้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนค. ศ. 2019 ที่อเมริกันก่อนที่จะมาแพร่เชื้อที่อู่ฮั่นในเดือนพฤศจิกายน 2019 ในเวลาต่อมา โจทย์ต้องการให้ศาลเรียกคนป่วยชาวอเมริกัน 5 คนที่ออกจากอู่ฮั่นให้มาแสดงตัว เพื่อพิสูจน์ว่าเขาเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่ โจทย์ไม่พอใจอย่างยิ่งที่ประธานาธิบดีอเมริกาได้ประกาศเรียกชื่อโควิด1 9 เป็น โควิด ไชน่า การที่ประเทศอเมริกาให้การใส่ร้ายป้ายสีต่อประเทศจีนถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบธรรม ….นี่คือกันแปลย่อๆในสาระสำคัญบางประการของเนื้อหาคำร้องต่อศาลโลก ส่วนรายละเอียดจริงๆในคำร้องขอให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามต่อไป