เชิญร่วมชมแถลงข่าวออนไลน์ “ปิดเมืองก็ขายได้ ตลาดนัดออนไลน์ by ภูมิใจไทย” โดย 4 ส.ส.4ภูมิใจไทย

เชิญร่วมชมแถลงข่าวออนไลน์

“ปิดเมืองก็ขายได้ ตลาดนัดออนไลน์ by ภูมิใจไทย” โดย 4 ส.ส.4ภูมิใจไทย
.นาย สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส. จ. ศรีสะเกษ เขต 1
.นายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส. จ. ปทุมธานี เขต 3
.นาย ภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส. จ. อ่างทอง และ
.นาย กรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อ
.
เพื่อนำเสนอวิธีเพิ่มรายได้ช่วงวิกฤติ โควิด 19 ที่นี่ที่เดียว
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น.

You may have missed