การใช้ยารักษาโรคปอดบวมอู่ฮั่น ( covid 19)

โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เมื่อเข้าสู่เซลล์ จะมีการสร้างสายอาร์เอ็นเอใหม่ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
และขณะเดียวกันสายอาร์เอ็นเอ ก็จะสร้างโปรตีน เพื่อมาห่อหุ้มอาร์เอ็นเอใหม่ ประกอบเป็นตัวไวรัส
การสร้างโปรตีนองค์ประกอบใหม่เปรียบเสมือนการสร้างผ้าขึ้นมาให้กับไวรัส และกรรไกร (protease)
กรรไกรนั้น จะต้องมาตัดแต่งผ้า เพื่อให้เป็นเสื้อผ้าเอามาใส่ให้กับไวรัส ให้เป็นตัวไวรัสใหม่ที่สมบูรณ์แบบหน้าตาสวยงาม แล้วจึงออกมานอกเซลล์ได้
กรรไกร ที่ใช้ของโคโรน่าไวรัสไวรัส มีลักษณะคล้ายกับกรรไกรของ HIV
ยาที่ใช้รักษาHIV ที่มีอยู่ในปัจจุบันหลายตัว (protease inhibitor) จะไปจับกรรไกร HIV ไม่ให้กรรไกรทำงานได้ ก็จะตัดแต่งชิ้นส่วนในการทำงานของตัวไวรัสและเป็นให้เป็นเสื้อมาห่อหุ้มตัวไวรัสใหม่ไม่ได้
ก็จะเกิดไวรัสใหม่ไม่ได้
ในเมื่อไวรัสทั้งสองใช้ลักษณะกรรไกรที่คล้ายกัน จึงไม่แปลกที่จะ นำยารักษา HIV มาใช้ในโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่
องค์ความรู้นี้ รู้กันอยู่แล้วจากรูปแบบทางเคมี ในรูปของทฤษฎี
ส่วนภาคปฏิบัติ ต้องรอผลงานจากจีน อย่างเป็นทางการ
ส่วนยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ ก็เปรียบเสมือนเป็นกรรไกรอีกชิ้นหนึ่ง เมื่อไข้หวัดใหญ่ ประกอบรูปร่างใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้ว จะออกจากเซลล์เจ้าบ้าน ยังมีใยยึดติดอยู่ ต้องเอากรรไกรอีกอันหนึ่ง ซึ่งไม่เหมือนกับกรรไกรตัดผ้า มาตัด เพื่อให้ไวรัสหลุดออกไปเป็นอิสระ เพื่อไปติดหรือเข้าเซลล์ใหม่
โดยหลักการโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ไม่มีเยื่อใยที่ยึดติดกับเซลล์เจ้าบ้านเหมือนไข้หวัดใหญ่ ตามทฤษฎีแล้ว การขัดขวางกรรไกรนี้ ก็ไม่น่าจะได้ผล ไม่เหมือนกับการขัดขวางกรรไกรตัดเสื้อ ที่มาใส่ให้ไวรัส ไวรัสเปลือยที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่ ก็จะไม่เป็นไวรัสที่สมบูรณ์
ผลการรักษาแบบเป็นหลักฐานทางข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ คงต้องรอทางการจีน ศึกษาวิจัยแบบกลุ่มเปรียบเทียบ ในการรักษา ว่ายาต้านกรรไกรอันไหนจะได้ผลดีที่สุด อีกไม่นานเกินรอ

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชบัณฑิตหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

You may have missed