แพทย์แผนจีน กับ ไวรัสโควิด

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๑๗ มี.ค.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของแพทย์แผนจีนในงานป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. ที่กรุงปักกิ่ง นายเกา เสี่ยวจุ้น โฆษกคณะกรรมการอนามัยและสุขภาพกรุงปักกิ่ง ได้กล่าวถึงการให้ความสำคัญระหว่างแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเท่าเทียมกัน ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ เมื่อเดือนที่ผ่านมา โดย โรงพยาบาลที่รองรับและให้การรักษาผู้ป่วยในกรุงปักกิ่ง มีผู้ป่วยคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘ ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนจีนและยาสมุนไพร พบว่า ได้ผลร้อยละ ๙๔.๔ และในจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการหนักและอาการสาหัส ร้อยละ ๗๙.๕ ซึ่งได้รับการรักษาด้วยแพทย์แผนจีน โดยได้ผลในระดับร้อยละ ๘๗.๙ ดังนั้น กรุงปักกิ่งจึงได้เพิ่มการบริการด้านการฟื้นฟูสุขภาพด้วยแพทย์แผนจีนและยาสมุนไพรแก่ผู้ป่วยที่หายดีและออกจากโรงพยาบาล โดยให้คำแนะนำด้านแพทย์แผนจีนเพื่อฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้ป่วยที่หายดีทุกคน และลำดับต่อไป กรุงปักกิ่งจะปรับปรุงแผนการรักษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยจัดสรรทรัพยากรณ์ด้านการแพทย์ รวมทั้งยกระดับงานการรักษาช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีอาการสาหัส เพื่อเพิ่มอัตราการรักษาให้หายดีและลดอัตราการตาย

๒. ที่มณฑลหูเป่ย นายแพทย์เฝิง อี้ แผนกโรคปอดของโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนมณฑลหูเป่ย ได้กล่าวว่า สำหรับผู้ป่วยหนักต้องระวัง ๒ เรื่อง คือ การเสียชีวิตกับการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผลกระทบที่ตามมา เช่น เนื้อเยื่อปอดถูกทำลาย การเกิดพังผืดที่ปอด เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การใช้แพทย์แผนจีนที่ร่วมรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ สามารถช่วยเรื่องบำรุงปอดได้อย่างดี และลดความเสี่ยงหรือสามารถป้องกันไม่ให้มีผลกระทบตามมาภายหลังได้

๓. ข้อสังเกต ในการต้านการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ในครั้งนี้ ยาจีน “安宫牛黄丸อันกงหนิวหวงหวาน” ได้รับการบันทึกไว้ในแผนการวินิจฉัยและรักษาโควิด-๑๙ ที่ร่างขึ้นโดยสำนักบริการจัดการแพทย์แผนโบราณแห่งชาติจีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนัก มีไข้สูง และหมดสติ โดยตัวยานี้มีสรรพคุณแก้ร้อนใน ขจัดพิษ และทำให้รู้สึกตัว จึงถือเป็นยาวิเศษ ๑ ใน ๓ ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีไข้สูง หรือหมดสติ จากผลการวิจัยในยุคปัจจุบัน ตัวยานี้สามารถขยายเวลาการมีชีวิตของเซลล์สมองภายใต้สภาพที่ขาดแคลนออกซิเจน ทำให้มีเวลาช่วยชีวิตผู้ป่วยมากขึ้น

บทสรุป ผลสำเร็จจากการผสมผสานการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนกับแผนตะวันตก แต่ยังสร้างความมั่นใจอย่างมากให้กับบุคลากรการแพทย์ทั้งหลายที่กำลังร่วมกันต่อสู้กับไวรัสโควิด-๑๙ และเมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๓ ที่ผ่านมา คณะกรรมการสุขภาพอนามัยแห่งชาติจีนได้ประกาศ “แผนงานรักษาโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ทดลองปฏิบัติฉบับที่ ๖” ได้เน้นย้ำถึงคุณค่าและความสำคัญของยาสมุนไพรจีนในการรักษาโรค โดยแผนงานรักษาโรคฉบับนี้ มีกรมการแพทย์แผนจีนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยเฉพาะในการเร่งทำการวิจัยและคิดค้นยาสมุนไพร ซึ่งหลังจากการสังเกตติดตามผลแล้ว ได้แนะนำให้มีการใช้ยาต้มสมุนไพร (“清肺排毒汤ชิงเฟ่ยไผตู๋ทัง”) ที่มีสรรพคุณช่วยล้างขับพิษในปอด และจากผลการรักษาผู้ป่วยใน ๑๐ มณฑลและเมืองต่างๆ ของจีน ต่างยืนยันว่า ยาสมุนไพรดังกล่าวให้ผลการรักษาได้อย่างน่าพอใจ

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://siamrath.co.th/n/139181 และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200314/6ab8f660-2d5d-e022-2465-9bdff827cdb4.html รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200221/326e27f6-2e50-9d67-f8a7-460b73988b28.html และเว็บไซต์ https://siamrath.co.th/n/139207 ตลอดจนเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200301/4cdfb267-63a1-7fcc-a437-1527f2247d36.html และเว็บไซต์ https://tantannews.com/coronavirus/3YaOYlqLdx )

You may have missed