นักศึกษาโครงการ MAPS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการปริญญาโท เอเชียแปซิฟิกศึกษา หลักสูตรนานาชาติ

นักศึกษาโครงการ MAPS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการปริญญาโท เอเชียแปซิฟิกศึกษา หลักสูตรนานาชาติ

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MAPS) ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันงาน Student Team Competition on Triangular Cooperation for Sustainable Development โดยงานนี้นักศึกษาได้คว้ารางวัลชนะเลิศในประเภท Graduate Student มาครอง ซึ่งการแข่งขันนี้จัดโดยหน่วยงานของ UN (UNOSSC และ UN-ESCAP) มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและเยาวชน เพื่อให้นักศึกษาที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน


โครงการปริญญาโท เอเชียแปซิฟิกศึกษา หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MAPS) มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีพื้นฐานความรู้ ครอบคลุม 3 สาขาวิชา International relations, International business and economics, and International law ให้พร้อมกับสายงานในองค์กรระหว่างประเทศและเข้าใจโอกาสในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งเติบโตสูงที่สุดในโลก ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-564-3129 หรือเว็บไซต์ www.maps-tu.org, Facebook Page: Asia Pacific Studies Thammasat