ขอชื่นชม ทีม กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ รณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร “

วันนี้ 11 มี.ค.2563 เมื่อเวลา 08.00 น. พ.ต.อ.กิตเตชิษฐ์ บำรุง ผกก.สภ.เมืองสกลนคร พร้อมด้วย พ.ต.ท.อำนาจ แก้วน่าน รอง.ผกก.ป.สภ.เมืองสกลนคร , พ.ต.ต.พิบูลย์ จันทะมาตย์ สว.จร.สภ.เมืองสกลนคร พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร และจิตอาสาพัฒนาร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุด้วยการมอบหมวกนิรภัยให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน พร้อมทั้งได้ร่วมกันทำความสะอาดตัดหญ้าเก็บกวาดใบไม้และเศษสิ่งปฏิกูลโดยรอบบริเวณตู้ยามบริการประชาชนบ้านธาตุนาเวงให้มีความสะอาดปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม เพื่อรองรับการมาใช้บริการของประชาชน ณ บริเวณตู้บริการประชาชนบ้านธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ยอดเยียมๆ

You may have missed