ด่วน! สมาพันธ์ชุมชนแห่งประเทศไทย ช่วยคนเป็นหนี้นอกระบบ

ท่านใดเป็นหนี้นอกระบบ โดนยืดบ้าน ที่ดิน รถที่ใช้ประกอบอาชีพ(ต้องการชลอบังคับคดี ประนอมหนี้ พักชำระหนี้)กู้เงินมาใช้หนี้นอกระบบและกู้เงินเพื่อมาประกอบอาชีพ มีหนี้สินบัตรเครดิต หรืออื่นๆ ต้องการมีทนายความประจำตัว คอยให้คำปรึกษาเมื่อมีปัญหา
สมาพันธ์ชุมชนแห่งประเทศไทย นำโดย อจ.จำรัส อินทุมาร ได้ต่อสู้เรียกร้องเพื่อคนจน คนเดือดร้อน มากว่า 25 ปี ตั้งแต่รัฐบาลท่านนายกฯ ชาติชาย ชุณหวันท์(ประนอมหนี้ครั้งแรกในประเทศไทย) ท่านนายกฯ ชวน หลีกภัย (พักชำระหนี้ กู้เงินประกอบอาชีพ 15,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย จ่ายคืนเดือนละ 300-500 บาท เงินสงเคราะห์ครอบครัวละ 2,000 บาท เงินช่วยผู้สูงอายุและคนพิการที่เดือดร้อนได้คนละ 300 บาทต่อเดือน และอื่นๆเป็นครั้งแรก) ท่านนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร (ตั้งธนาคารประชาชน เพื่อให้กู้เงินไปใช้หนี้นอกระบบและกู้เงินประกอบอาชีพรายย่อย ทำธุรกิจ(SME) ได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท เป็นครั้งแรกเช่นกัน) ท่านนายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กระทรวงการคลัง แจ้งว่า ได้ปล่อยกู้ให้สมาชิกสมาพันธ์ฯ ผู้เดือดร้อนประมาณ 7 แสนราย
สมาพันธ์ชุมชนแห่งประเทศไทย นำโดย อจ.จำรัส อินทุมาร ซึ่งมีสมาชิกฯ 77 จังหวัด ได้ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ มาแล้วมากกว่า 1 ล้านคน
จึงขอให้ท่านที่เดือดร้อน หรือต้องการช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน ติดต่อ 086-575-5128 (เบอร์ตรง อจ.จำรัส อินทุมาร ครับ)

9 กุมภาพันธ์ 2563
สมาพันธ์ชุมชนแห่งประเทศไทย
ความหวังครั้งสุดท้ายของประชาชน

You may have missed