รับมือ..ข้าวยากหมากแพง

ปกติ ธ.กรุงเทพจะไม่ให้ข่าวในเชิงลบแต่ครั้งนี้ออกมาพูดแล้ว ทุกคนเตรียมพร้อมรับสถาณการณ์เงินเฟ้อและเงินฝืดในคราวเดียวกันนั่นคือข้าวยากหมากแพง คำว่าขยัน ประหยัด อดออม ต้องนำกลับมาใช้อย่างจริงจังกันใหม่ถึงจะมีโอกาสรอดครับ
ในภาวะต่อจากนี้ …

ลูกจ้าง
———
ต้องดูแลด้านการเงินของตนเองให้ดี อย่าก่อหนี้เพิ่ม อย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย และต้องทำงานด้วยความสามารถอย่างขยันขันแข็ง โดยแสวงหาความรู้ที่มีประโยชน์เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพราะเราต้องทำให้นายจ้างเห็นคุณค่าในตัวเราให้มากๆ หากเราไม่มีคุณค่าเขาจะให้ออกจากงานก็โทษเขาไม่ได้ นอกจากนี้ ก็ต้องเผื่อเงินสำรองยามฉุกเฉินให้มากขึ้น
.

คนมั่งมี
———
เป็นโอกาสดีที่จะสั่งสอนลูกหลานให้เห็นถึงวัฏจักรทางเศรษฐกิจที่มีขึ้นมีลงมีทรงมีทรุด ให้เขาเข้าใจวงจรเศรษฐกิจ มีความเตรียมพร้อมเสมอ ไม่หลงระเริงในยามรุ่งเรือง และโยงมาถึงการเงินในครอบครัว นอกจากนี้ ก็ขอให้เกื้อกูลคนที่ด้อยกว่า เพราะการให้คือความสุขอันนำมาซึ่งความปิติอิ่มเอม … เมื่อจิตใจผ่องใสเบิกบาน สุขภาพก็จะดีมาก
.

ธุรกิจ
——
ธุรกิจที่พอไปไหว ก็อย่าซ้ำเติมด้วยการลดลูกจ้าง ประคับประคองกันไปก่อน รวมถึงเกื้อกูล Supply Chain ดีๆ ของท่านเท่าที่จะทำได้ และในยามที่เศรษฐกิจชะลอตัว เป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะทบทวนโมเดลธุรกิจ ปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในซึ่งไม่มีเวลาทำในยามธุรกิจเติบโตเร็ว
.

ส่วนภาคการเมืองนั้น คงจะพึ่งพาไม่ค่อยได้มากนักในภาวะอย่างนี้ เพราะโฟกัสของเขาถูกทุ่มเทไปที่การหักล้างกันและฐานเสียงของตน มากกว่าจะคำนึงถึงประชาชนอย่างแท้จริง
.

นี่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่มีชะตากรรมร่วมกัน หากมัวแต่ทะเลาะกันไม่จบไม่สิ้น ไม่ทำหน้าที่ของตน ไม่ดูแลจากหน่วยเล็กๆ อย่างครอบครัวตน กิจการของตน ,รอแต่พึงพารัฐบาล ก็เตรียมตัวลงเหวกันได้เลย
.

วรวรรณ ธาราภูมิ
ประธานกรรมการบริหาร บลจ.บัวหลวง จำกัด

18 กุมภาพันธ์ 2563

You may have missed