ธนาคารยูโอบี เปิดตัว 15 SMEs ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการ Smart Business Transformation

 

กรุงเทพฯ 31 พฤษภาคม 2562 – ธนาคารยูโอบี (ไทย) เปิดตัว ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 15 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการ Smart Business Transformation เพื่อสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของเอสเอ็มอีด้านดิจิทัลครั้งแรกในประเทศไทย โดยโครงการนี้ ดำเนินงานโดย เดอะ ฟินแล็บ และยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

หลังจากเปิดตัวโครงการในเดือนมีนาคม มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกว่า 150 บริษัทในเขตกรุงเทพ ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมี 15 บริษัทผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครอบคลุมในหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจค้าปลีก อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การขนส่งและอุตสาหกรรมการผลิต สำหรับเกณฑ์คัดเลือกพิจารณาจากการตระหนักถึงข้อจำกัดและความท้าทายของธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง มีมุมมองที่เปิดกว้างต่อการทำธุรกิจแบบใหม่และการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับทางธุรกิจ

ธนาคารยูโอบี (ไทย) และ เดอะ ฟินแล็บ ตั้งเป้าว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการ Smart Business Transformation จะสามารถนำโซลูชันดิจิทัลต่างๆไปใช้งานเพื่อส่งเสริมการทำการตลาดออนไลน์และปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าในประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้นและขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ได้

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั้ง 15 บริษัทจะได้เข้าร่วมเวิร์ค ช็อปในหลายหัวข้อ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่จะมาแนะนำการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ให้ความรู้และแนวทางการทำงานในการปรับตัวและสร้างความเชื่อมั่นในการใช้นวัตกรรมใหม่ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง ซึ่งเวิร์คช็อปจะจัดขึ้นในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2562 หลังจากนั้นจะมีการจับคู่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกับผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีไปทดลองแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการได้รับคิดเป็นมูลค่า 1,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยการเข้าร่วมเวิร์คช็อป การฝึกอบรม คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในอุตสาหกรรม รวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จัก

You may have missed