หน่วยเฉพาะกิจยะลา ให้การสนับสนุนมูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา เพื่อปฎิบัติหน้าที่จิตอาสาได้อย่างเต็มรูปแบบ

จากประวัติการก่อตั้งมูลนิธิแม่กอเหนี่ยว(ฉื่อเซี่ยงตึ้ง)ยะลา ตั้งแต่ปี 2487 เกิดจากการรวมตัวของผู้มีจิตอาสา ได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อสังคม เป็นศูนย์รวมน้ำใจ ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์สงเคราะห์ผู้ยากไร้ โดยมีอาสาสมัครจากทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพที่มีจิตอาสาเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการช่วยเหลือทั้งการกู้ชีพและกู้ภัย โดยมิได้แบ่งชนชั้นและแบ่งศาสนา ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ทั้งอุบัติภัย อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยที่เกิดจากผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง งานจิตอาสาก็เปรียบเสมือนการปิดทองหลังพระ ไม่มีค่าตอบแทน ทำงานด้วยใจรัก มีน้ำใจ เสียสละช่วยเหลือเกื้อกูล และไม่ทอดทิ้งกันในยามทุกข์ยาก ซึ่งมิอาจวัดค่าเป็นเงินได้ แต่วันนี้การปิดทองหลังพระที่มีทั้งผู้มีจิตอาสาและอาสาสมัครประจำมูลนิธิแม่กอเหนี่ยว ก็ได้ปรากฎสู่สายตาชาวยะลา ได้รับการยอมรับจากทางราชการและประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นที่ประจักษ์….
หน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ทันเวลา และรวดเร็ว ในมิติหนึ่งของงานความมั่นคง ในพื้นที่ จ.ยะลา ของมูลนิธิดังกล่าวมาโดยตลอด ดังนั้น เมื่อ 11 ก.พ.63 เวลา 11.00 น. พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา พร้อมด้วย พ.อ.วิชาญ สาริกะพันธ์ รอง ผบ.ฉก.ยะลา(3) และคณะฝ่ายอำนวยการ ฉก.ยะลา
ได้เดินทางไปมอบวิทยุเครื่องดำในการติดต่อสื่อสาร จำนวน 3 เครื่อง และมอบเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอีกจำนวนหนึ่ง ให้กับนายปริญญา นกวิเชียร หน.ชุดกู้ภัยมูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานเมื่อเกิดเหตุต่างๆ จะได้เข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
ณ มูลนิธิแม่กอเหนี่ยว ถนนพุทธภูมิวิถี ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา …///

You may have missed