จัดชุดประเมินผลโครงกาฟื้นฟูป่า สันกาลาคีรี

เมื่อ 10 ก.พ.63, 1300 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข. ได้จัดชุดปฏิบัติการติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ ตามโครงการการป้องกันและฟื้นฟูป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ รายการการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดกำลังร่วมกันทุกภาคส่วน ประกอบด้วย กอ.รมน.จังหวัด ส.ข.สน., จนท.อุทยานสันกาลาคีรี, หน่วยป้องกันรักษาป่า ส.ข.ที่ 6 (สะบ้าย้อย), ชุด ชป.ป่าไม้ ฉก.ตชด.43 และ ศปก.อ.สะบ้าย้อย เข้าลาดตระเวนพิสูจน์ทราบพื้นที่ บริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรี ตรวจพบ พื้นที่ป่าถูกบุกรุก บริเวณพื้นที่ หมู่ 5 บ้านทุ่งไทรแจ้ ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย ประมาณ 9 ไร่เศษ จึงได้ทำการตรวจยึด โดยปักป้ายแจ้งเตือน และให้หน่วยป้องกันรักษาป่า สข.6 ดำเนินคดี แจ้งความกล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.สะบ้าย้อย เพื่อดำเนินการ.ต่อไป