กกท. ผนึก ส.เพาะกายร่วมจัดสัมนาป้องกันการโด๊ป


นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสประเทศไทย นำ ดาโต๊ะ พอล ชัวร์ ประธานสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสโลก หารือกับ นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหาร และนายธัชนาถ ทองประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดสัมนาการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในกีฬา ที่ โรงแรมแกรนด์โฟร์วิง ศรีนครินทร์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 63
ด้านนายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในครั้งนี้เราได้มีโอกาสได้พบกันระหว่าง ดาโต๊ะ พอล ชัวร์ ประธานสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสโลก และ ท่านรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหาร นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ซึ่งในการหารือกันวันนี้ได้ทำการหารือเรื่อง สัมนาการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในกีฬา โดยจะมีกีฬาเพาะกายเป็นกีฬานำร่องเป็นตัวหลักซึ่งจะช่วยให้ความรู้ จะมีการเชิญวิทยากร ผู้ที่เป็นผู้ที่เชียวชาญจากต่างประเทศ และวิทยากรด้านแพทย์ของประเทศไทยเข้ามาร่วมจัดการสัมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิด การใช้สารต้องห้าม ซึ่งถือว่าในขณะนี้ เป็นประเด็นสำคัญที่มีการพูดถึงอย่างมาก ในวงการกีฬาประเทศไทย ทำให้การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย รวมถึง สหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสโลก มาเป็นภาคีร่วมในครั้งนี้ ในรายการนี้จะดำเนินการช่วง กรกฎาคม นี้ ก่อนจะมีการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อช่วยให้บทบาทของการต่อต้านสารต้องห้ามของประเทศไทย ได้เห็นความสำคัญการตระหนักรู้ ที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการยืนยันว่า ประเทศไทยเราไม่ได้ให้การสนับสนุนการใช้สารต้องห้าม และในครั้งนี้เราได้เตรียมการเชิญผู้แทนของ ไอโอซี , โอซีเอ และวาด้า มาร่วมสังเกตุการณ์การสัมนาในครั้งนี้ด้วย น่าจะมีแขกจากต่างประเทศรวมถึงผู้ที่เกียวข้องกับวงการกีฬามาร่วมไม่ต่ำกว่า 200 คน
ขณะที่ นาย วิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหาร การกีฬาแห่งประเทศไทยกับสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเราได้มีการบูรณาการร่วมกันตลอดมาอยู่แล้ว และกีฬาเพาะกายนั้นผลงานดี และจากการประเมินการดำเนินงานของแต่ละสมาคมฯ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาเพาะกายฯ ก็อยู่ 1-4 โดยในครั้งนี้เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการสัมนาเรื่องของการต่อต้านการใช้สารกระตุ้น ว่าจะทำอย่างไรให้สังคมกีฬา วาด้า, ไอโอซี สังคมกีฬาของโลกได้เห็นว่าประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ จึงร่วมกับกีฬาที่มีกลุ่มเสี่ยง เช่นเพาะกาย , ยกน้ำหนัก จึงจะจัดการสัมนาการระดับนานาชาติ จะเชิญวิทยากรมาพูดว่าให้นักกีฬาได้ตระหนักว่าไม่ใช่แค่ผลแพ้ชนะ อย่างเดียว การใช้สารต้องห้ามมีผลต่อร่างการและสุขภาพ โดยจะเชิญสมาคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด มาร่วมและก็ไม่ใช่แค่เรื่องของโด๊ปปิ้งอย่างเราจะพูดในเรื่องของอาหารที่สามารถทดแทนกันได้
……
ใต้ภาพ
“ผนึกกำลัง”นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสประเทศไทย นำ ดาโต๊ะ พอล ชัวร์ ประธานสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสโลก หารือกับ นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหาร และนายธัชนาถ ทองประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมการจัดสัมนาการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในกีฬา โดยจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม นี้ ที่ โรงแรมแกรนด์โฟร์วิง ศรีนครินทร์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 63

You may have missed