‘ภณวัชร์นันท์’ ปลื้มผลงาน ‘ลูกบอลดับเพลิง’ ได้รับความสนใจจาก ‘ นายก – ครม. ‘ – พร้อมเชิญชวน ปชช. ร่วมงาน ‘วันนักประดิษฐ์’ เทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.9 และ ชมผลงานความก้าวหน้าของนักประดิษฐ์ไทย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ (วช) การวิจัยแห่งชาติ กระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์              

นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ประดิษฐ์ผลงาน ‘ลูกบอลดับเพลิง’ กล่าวภายหลังที่ได้นำเสนอผลงานฯ ต่อหน้าคณะรัฐมนตรีก่อนการประชุมฯ ในวันนี้ (28 มกราคม) ว่า ถือเกียรติที่สำคัญอีกครั้งที่ทางคณะรัฐมนตรีนำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เยี่ยมชมผลงานที่ตนได้ประดิษฐ์คิดค้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
ระงับยับยั้งความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย ด้วยวิธีการที่ง่ายและสะดวก โดยเพียงแค่โยนลูกบอลที่ภายในมีสารเคมีที่ตัดวงจรการเกิดไฟไหม้ ก็สามารถปกป้องทรัพย์สินของประชาชนและชีวิตของประชาชนส่วนรวมได้ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ของตนก็ได้รับการยอมรับจากเวทีนานาชาติและ
และ ได้ผ่านหลักเกณฑ์ได้รับสิทธิขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมของสำนักงบประมาณอีกด้วย และขณะนี้ได้ได้รับการติดต่อจากประเทศออสเตรเลีย ให้ผลิตเพื่อดับไฟป่า 12,000 ลูก อยู่ระหว่างการผลิต


” ในช่วงของการแสดงผลงานฯ นั้น รัฐมนตรีหลายท่านได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก รวมทั้ง ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกฯ สำนักนายกฯ ก็ให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีก็ได้กรุณาถามถึงผลงานของผมว่า ได้ไปดับไฟที่ไหนบ้าง ผมก็ยกตัวอย่างภารกิจที่สำคัญที่ช่วยเหลือประชาชนในการดับไฟป่าที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งนอกจากจะควบคุมพื้นที่ไฟป่าได้แล้ว ยังช่วยปกป้องสภาพอากาศไม่ให้มีฝุ่นพิษซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน แล้วท่านก็ถามผมว่า แล้วดับไฟอย่างอื่นได้ไหม ผมก็ตอบแบบติดตลกไปว่า ดับไฟในทรวงได้ครับ ท่านก็ตอบอย่างอารมณ์ดีว่า ไฟในทรวงนี่อยู่ในละครนะ เรียกเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดี แต่เหนือสิ่งอื่นใดผมเองได้มอบลูกบอลดับเพลิง ที่เป็นรุ่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานไฟป่า มอบเป็นที่ระลึกให้กับท่านด้วย ” นายภณวัชร์นันท์กล่าว

นายภณวัชร์นันท์ กล่าวด้วยว่า กิจกรรมดังกล่าว
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ‘วันนักประดิษฐ์’ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ การวิจัย แห่งชาติ (วช) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้า ฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์  “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จนพระองค์ได้รับพระสมัญญานามว่า ‘พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย’ รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม รวมทั้ง เป็นการเผยแพร่ ถ่ายทอด และขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ ในมิติต่าง ๆ อีกด้วย
ดังนั้น ตนจึงอยากให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มาเข้าร่วมชมนิทรรศการและผลงานของนักประดิษฐ์ไทย ที่มีความสามารถทัดเทียมกับประชาคมโลก ท่ามกลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้งด้วย

You may have missed