อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) เปิดอบรมโครงการจิตอาสา 904 หลักสูตร หลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) เปิดอบรมโครงการจิตอาสา 904 หลักสูตร หลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”

 

ทช. : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสา 904 หลักสูตร หลักประจำ ” รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ ” โดยมีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ทั้งจากส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 560 คน ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ในหลักสูตรจิตอาสา 904


สำหรับการอบรมดังกล่าวได้มีการบรรยายให้ความรู้ ชี้แจงข้อควรปฏิบัติ และ ชักซ้อมพิธีการเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยมีทีมวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตร หลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” เพื่อเตรียมความพร้อมด้านจิตอาสาต้นแบบ ในการนำความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้เกิดความรักและหวงแหนพร้อมทั้งเข้าใจในองค์ความรู้ ระเบียบ และ วินัย ในการเป็นจิตอาสาต้นแบบอย่างถูกต้อง.

 

กิตติพงษ์ ทุนเพิ่ม ทีมข่าวภูมิภาค

You may have missed