“ ชุดพยัคฆ์ไพร ร่วมกับ ศปป.4 กอ.รมน. บุกยึดพื้นที่กว่า 140 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด หลังชาวบ้านแจ้งแบะแสว่ามีนายทุกเข้ามาบุกรุกทำประโยชน์ ”

“ ชุดพยัคฆ์ไพร ร่วมกับ ศปป.4 กอ.รมน. บุกยึดพื้นที่กว่า 140 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด หลังชาวบ้านแจ้งแบะแสว่ามีนายทุกเข้ามาบุกรุกทำประโยชน์ ”

 

กรมป่าไม้ : ผู้สื่อข่าวรายงาน่า นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าชุดพยัคไพร พร้อมพันเอกพงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. ,เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.4กอ.รมน.) และ เจ้าหน้าที่พยัคฆ์ไพร สนธิกำลังร่วมกับศูนย์ป้องกันปราบปรามที่ 4 ภาคใต้ ทหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต ตำรวจกองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจ เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดภูเก็ต และ ฝ่ายปกครอง

ภายใต้การอำนวยการของนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พลโทเรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผู้อำนวยการ ศปป.4กอ.รมน. สั่งการให้นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประสานกำลังที่เกี่ยวข้อง ฯ ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจสอบบริเวณป่าท้ายหมู่บ้านกะตะ ติดต่อกับหาดนุ้ย หลังจากชาวบ้านร้องเรียนว่า มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกปาล์มน้ำมันอายุประมาณ 5 ปี พื้นที่บางส่วนปลูกกล้วย มีการปรับพื้นที่บางส่วนเป็นถนน รวมทั้งสร้างบ้านพักขนาดเล็ก จำนวน 3 หลัง โดยบริเวณทางเข้าพื้นที่บุกรุกมีการปิดกั้นทางเข้าออก


ขณะตรวจสอบเจ้าหน้าที่ไม่พบบุคคลใดในพื้นที่ และ เมื่อเข้าตรวจตรวจสอบบริเวณบ้านพัก ได้พบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของนายวิทวัส คุ้มภัย และ นายเสวก คุ้มภัย รวมทั้งสำเนาหนังสือมอบอำนาจของนายสิงหา เพ็งแก้ว มอบอำนาจให้นายวิทวัส แต่ไม่ระบุว่าเพื่อดำเนินการสิ่งใด เจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นได้ตรวจสอบโดยรอบ พบโรงเรือนจำนวน 1 หลัง ซึ่งมีการเลี้ยงหมูป่า 4 ตัว กวาง 7 ตัว และ ติดป้ายว่าผู้ได้รับอนุญาตให้ครอบครอง คือ นายสมชาย เทพากูล เจ้าหน้าที่ได้รังวัดขอบเขตพื้นที่ และตรวจสอบพิกัดด้วยเครื่องมือวัดค่าพิกัดจากดาวเทียม ปรากฏว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด บางส่วนเป็นพื้นที่ ส.ป.ก.ที่ถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ และ บางส่วนเป็นพื้นที่ ส.ป.ก.ที่ไม่ได้ให้ผู้ใดครอบครอง และ พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่นอกเขต ส.ป.ก. โดยพื้นที่ทั้งหมดยังมีสถานะเป็นป่าสงวนแห่งชาติและเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 2


จากการตรวจสอบการใช้พื้นที่โดยเปรียบเทียบกับภาพถ่ายอากาศปี 2545 ปรากฏว่าพื้นที่ทั้งหมดมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ ไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์ ตรวจสอบข้อมูลการสำรวจขึ้นทะเบียนราษฎรในเขตป่า ตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ปรากฏว่าไม่มีการสำรวจขึ้นทะเบียนบุคคลในบริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ทั้งหมด 142 ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายภาครัฐกว่า 21 ล้านบาท และ จัดทำบันทึกการตรวจยึดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต เพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

กิตติพงษ์ ทุนเพิ่ม ทีมข่าวภูมิภาค

You may have missed