ศธ. เอาจริง !! ลงพื้นที่โรงเรียน ต่อยอด นำเครื่องกรองอากาศต้นแบบฝีมือนักศึกษาอาชีวะ ทดลองใช้จริง

ค่าฝุ่นละอองในอากาศขนาดจิ๋ว PM2.5 มีค่าสูงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องในทุกเขตของกรุงเทพ และอีกไม่นานต้องส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนเมืองกรุงอย่างแน่นอน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่สุดกลุ่มหนึ่งนั่นคือ เด็กนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องหาวิธีป้องกันและบรรเทาภัยนี้ให้ได้

 


สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่กระทรวงศึกษาธิการ ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายประลอง ดำรงไทย ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึง ภัยของ PM2.5 ต่อสุขภาพเด็ก รวมถึงนำเสนอ เครื่องกรองอากาศต้นแบบฝีมือนักศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี และวิทยาลัย เทคนิคสุพรรณบุรี

วันนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ต่อยอดจริง นำเครื่องกรองอากาศต้นแบบดังกล่าว ลงพื้นที่โรงเรียนเขตประสบภัย โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตบางซื่อ และโรงเรียนวัดอมริมทราราม เขตบางกอกน้อย

ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยของท่านณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เราจะทำงานในเชิงรุกให้มากขึ้น จะไม่รอให้เด็กนักเรียนและครูของเรามีปัญหาด้านสุขภาพก่อนแล้วค่อยมาตามแก้ไข แต่เราจะใช้ศักยภาพของเราบูรณาการหน่วยงานในสังกัดที่มีให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด จึงได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ช่วยคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกรองอากาศต้นแบบ ช่วยลดค่า PM2.5 ใช้ในห้องเรียน วันนี้ นำเครื่องกรองอากาศต้นแบบมาลงพื้นที่จริง ต่อยอดที่ได้แถลงข่าวไป และจะนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ทดลองใช้จริงนี้ไปปรับ และผลิต มอบให้กับโรงเรียน สพฐ.กทม. และ สพม.กทม. ต่อไป

นางดารารัศมิ์ ศรีวิลัย รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ กล่าวว่า โรงเรียนได้ช่วยกันให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ถึงภัยของฝุ่นละอองจิ๋ว PM2.5 เพื่อให้นักเรียนได้ระมัดระวังตัวเอง รวบถึงมาวิธีป้องกันตัว เช่น สวมใส่หน้ากากอนามัยชนิดป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านและเดินทางกลับบ้าน ครั้งนี้ ได้เห็นเครื่องกรองอากาศต้นแบบที่ทางอาชีวะได้ผลิตให้กับกระทรวง นำไปใช้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.กทม. และจะมอบให้กับ โรงเรียนสังกัด สพม.กทม. ในลำดับต่อไป ตนดีใจมาก เครื่องกรองอากาศนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและครูของเรา สุขภาพของนักเรียนและครูเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการเรียนการสอน ถ้านักเรียนไม่สบายก็จะกระทบต่อการรับรู้และคะแนน ถ้าครูไม่สบาย ก็จะกระทบต่อการสอน โรงเรียนหวังว่าปัญหา PM2.5 จะหมดไปโดยไว้ และจะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่

ดร.ไกรเสริม กล่าวปิดท้ายว่า โรงเรียนจะต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยให้มากที่สุด เพราะ นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนยาวนานมากในหนึ่งวัน และมากถึง 5 วันต่อสัปดาห์ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงไม่นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ และเราไม่รู้ว่าวันไหนจะมีดัชนีคุณภาพอากาศสูงเกินมาตรฐานบ้าง เพราะ สภาพอากาศในแต่ละวันไม่เหมือนกัน ฝนตก อากาศ ลม การต่อสร้าง การคมนาคม เป็นปัจจัยทั้งสิ้น การสนับสนุนเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 นี้ถือเป็นจุดเริ่มในการป้องกัน บรรเทา ปัญหาจากกระทรวงศึกษาธิการ เราต้องชนะปัญหาฝุ่นละอองจิ๋วนี้ให้ได้

 

You may have missed