รองเลขาฯ ไทยศรีวิไลย์ ‘ ยันอาจจะมีการทุจริตการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่สภาเกียกกายจริง

นายศยุน ชัยปัญญา รักษาการรองเลขาธิการพรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวหลังจากรับเปิดรับข้อมูล จากข้าราชการรัฐสภาในกรณีการทุจริตโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ว่า
ได้มีเจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลเรื่องโครงการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภาแห่งใหม่มูลค่าโครงการ 3,351ล้านบาท มาให้ทั้งสัญญาจ้างงานบริษัทหนึ่งซึงอาจจะมีความสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจในสภายุค คสช. เพราะสัญญาอาจะเอื้อให้กับเอกชนและทำให้รัฐเสียหายหรือไม่ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดตนมีหลักฐานเกือบครบ รอตรวจสอบข้อเท็จจริงบ้างประการก่อนที่จะส่งให้ หัวหน้าพรรคดำเนินการยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฏร และยื่นต่อกรรมาธิการปราบปรามทุจริตของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งประเด็นหลักๆ เช่น เรื่องสัญญาที่เบิกเงินล่วงหน้า 15 % ซึ่งตนคิดว่าผิดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐ และ ใบ ปร.4 ก็ไม่มีราคากลางและงวดงานที่เบิกไปงวดแรก จำนวน 6.66%เป็นเงิน 223,176,600บาท แล้วเอาอะไรมาคิดในเมื่อราคากลางดูจากรายการแล้วรวมๆกันแล้วไม่น่าถึง10ล้านด้วยซ้ำ

“แค่ 2 ประเด็นนี้ก็อาจจะส่อไปในทางทุจริตซึ่งข้อมูลต่างๆมีคนประสานมาเรื่อยๆ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลตนเก็บเป็นความลับ ถ้าเอกสารหลักฐานครบตนจะทำรายละเอียดส่งให้ หัวหน้าพรรคต่อไปเพราะแนวทางตนไม่ใช่นักร้อง แต่พรรคไทยศรีวิไลย์เป็นนักดนตรีต้องเก็บข้อมูลและพยานหลักฐาน ข้อกฎหมายให้ชัดเจนถึงจะดำเกินการในขั้นตอนต่อไป ” นายศยุนกล่าว

You may have missed