พิธีปิดหลักสูตร ปบก.6โรงเรียนข่าวทหารบก

พิธีปิดหลักสูตร ปบก.6โรงเรียนข่าวทหารบก
พล.ท. ดิเรก บงการ เจ้ากรมข่าวทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนข่าวทหารบก รับฟังการแถลงผลงานการสำรวจพื้นที่เพื่อการรักษาความปลอดภัย และเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมประสานงานข่าวของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 6 (ปบก. 6) ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก เมื่อ 26 กรกฏาคม 2565 โดยมี วัตถุประสงค์ให้ผู้ผ่านการอบรม มีประสบการณ์ในการรวบรวมข่าวสารเพื่อวางแผนรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานของตน และให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยมีผู้ผ่านการอบรมในรุ่นนี้ จำนวน 72 คน
ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

You may have missed