สุรียา ยีลูมา นั่งตำแหน่งกรรมการบริหารพรรครวมแผ่นดิน มั่นใจนโยบายพรรคตอบโจทย์ปัญหาปากท้อง 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้

พรรคพลังชาติไทย เปลี่ยนชื่อมาเป็น พรรครวมแผ่นดิน จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ที่โรงแรมรามาการ์เด้น เมื่อ วันที่ 1 ส.ค. 2565 ที่ผ่านมา ซึงมีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ทั้งหมด 14 คน ประกอบด้วย พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็น หัวหน้าพรรค / นางบุญญาพร นาตะธนภัทร , พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์ อดีต ผอ.ช่อง 5 และ พลตรี พิชิต บุตรวงศ์ เป็นรองหัวหน้าพรรค

ขณะที่ นายจำลอง ครุฑขุนทด เป็นเลขาธิการพรรค / นายณัฐพล ทองคำ เหรัญญิกพรรค / นายมนตรี พรมวัน นายทะเบียนสมาชิกพรรค / นายคมสันต์ พันธุ์วิชาติกุล โฆษกพรรค / นายชิงชัย ก่อประภากิจ , นายมาโนช อุณหกาญจน์กิจ , นายเฉลิมพล ระดาพัฒน์ , นายสุรียา ยีลูมา , น.ส.กานดา ถาวรประพาฬ และพันเอก ธีรเดช เบญจาธิกุล เป็นกรรมการบริหารพรรค

ทางด้าน นายสุรียา ยีลูมา อดีตผู้ลงสมัคร สส. พรรคพลังประชารัฐ ผู้คลุกคลีกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ จ.นราธิวาส ซึ่งล่าสุดย้ายเข้าสู่พรรครวมแผ่นดิน พร้อมนั่งตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค เปิดเผยว่า การย้ายเข้าสู่บ้านใหม่ของตนในครั้งนีก็เพราะมีความศรัทธาต่อแนวนโยบายของพรรครวมแผ่นดิน ซึ่งนำโดย พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้าพรรค ซึ่งมีทิศทางการทำงาน การบริหารงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบพรรคการเมือง ด้วยนโยบายลดความขัดแย้ง และยังได้รวบรวมทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถจากทั่วประเทศมาช่วยทำงานแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนอันเป็นนโยบายหลักของพรรค ซึ่งก็ตรงกับแนวทางการทำงานของตน ซึ่งวางเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาในเรื่องปากท้องของพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีคสามมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ในช่วงตลอดระยะวลาที่ผ่านมา ตนได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนใน จ. นราธิวาส เขต 4 ประกอบด้วย อ.ยี่งอ อ.บาเจาะ อ.รือเสาะ อ.ศรีสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างใกลที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในเรื่องเศรษฐกิจ และ ที่ดินทำกิน ซึ่งตนได้มีการรับฟังปัญหาต่างของพี่น้องในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งตนรับทราบถึงปัญหา เข้าใจความต้องการ และตนก็พร้อมที่จะทำงานอย่างสุดความสามารถเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนนโยบายพรรครวมแผ่นดิน ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ เรื่องปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ก็คงเป็นเรื่องนโยบาย ในการที่จะยกระดับการเกษตรของไทยไปสู่อุตสาหกรรมการเกษตรที่สมบูรณ์ รวมทั้งนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งตนคิดว่าสองนโยบายนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาปกท้องให้แก่ประชาชนได้ สุรียา ยีลูมา กล่าว

You may have missed