2หมื่นยังเบี้ยว ไม่แคร์คำพิพากษา!!วัชระร้องชวนฟันจริยธรรมส.ส.เอ๋ พระบาท หน.ไทรักธรรม  เชิดเงินสาวปัตตานีฝากจ่ายค่าหน่วยกิต


(27 ก.ค.65)เมื่อเวลา 12.00 น.ที่อาคารรัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่านงานสารบรรณถึงนายชวน หลีกภัย ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร   สอบสวนนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทรักธรรม ( ส.ส.เอ๋ พระบาท) ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่
นายวัชระ กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนว่านายพีระวิทย์ ซึ่งเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 อันเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยมีรายละเอียดข้อเท็จจริงดังนี้
1.เมื่อวันที่ 29 พ.ย.53 นางสิรินลักษณ์รายา คณานุรักษ์ ได้โอนเงินค่าหน่วยกิตนักศึกษาโครงการหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 3 จำนวน 21,500 บาท เข้าบัญชีนายพีระวิทย์ เมื่อครั้งเป็นนักศึกษาโครงการหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 3 (ตอนนั้นใช้ชื่อนายนราวิชญ์ ชะยะ) ลำดับที่ 92 เพื่อให้นำไปชำระค่าการศึกษาแต่ไม่ดำเนินการ  และจนถึงปี 2562 เมื่อนายพีระวิทย์ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.ชุดที่ 25 แล้วก็ยังไม่คืนเงินจำนวนดังกล่าวให้กับนางสิรินลักษณ์รายาแต่อย่างใด
2.นางสิรินลักษณ์รายา ได้ฟ้องนายพีระวิทย์ ต่อศาลแพ่งพระโขนงเรื่องละเมิดเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายตามจำนวนเงินที่เสียไปจำนวน 21,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม
3.ศาลแพ่งพระโขนงมีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ม 226/2563 คดีหมายเลขแดงที่ ม 226/2564 ลงวันที่ 30 พ.ย.63 ให้นายพีระวิทย์ ชำระเงินจำนวนดังกล่าวข้างต้นพร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมแก่นางสิรินลักษณ์รายา ณ วันพิพากษานายพีระวิทย์ เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทรักธรรม
4.ศาลแพ่งพระโขนงมีคำบังคับคดีหมายเลขดำที่ ม 226/2563คดีหมายเลขแดงที่ ม 226/2564 ลงวันที่ 30 พ.ย.64 บังคับให้นายพีระวิทย์ ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งที่กล่าวแล้วภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำบังคับนี้ จากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานดังกล่าวปรากฏอย่างชัดแจ้งว่าการกระทำของนายพีระวิทย์ ซึ่งเป็นส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม และเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อศาลแพ่งพระโขนงมีคำพิพากษาและคำบังคับแล้ว แต่ไม่เคารพกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ประชาชน เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 ดังนี้
ข้อ 8 สมาชิกและกรรมาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด
ข้อ 9 สมาชิกและกรรมาธิการต้องรักษาไว้และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และมติของที่ประชุมโดยเคร่งครัด
ข้อ 10 สมาชิกและกรรมาธิการต้องรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของสภาผู้แทนราษฎรและไม่กระทำการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของประเทศชาติและสภาผู้แทนราษฎร

จึงขอให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ยื่นหนังสือแล้ว นางสิรินลักษณ์รายาผู้เสียหายกล่าวยืนยันต่อหน้าสื่อมวลชนว่าจะไม่มีการถอนเรื่องร้องเรียนอย่างเด็ดขาด

You may have missed