เปิดให้บริการแล้ว !! กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดให้บริการตรวจโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR

เปิดให้บริการแล้ว !! กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดให้บริการตรวจโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR แก่ประชาชน (แบบ walk in) ในราคาค่าตรวจ 900 บาทต่อคน ให้บริการวันละ 100 คน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยจะส่งใบรายงานผลการตรวจทางไลน์หรืออีเมล์ ทั้งนี้หากต้องการเป็นรูปแบบเอกสารให้มาติดต่อขอรับได้ในวันถัดไปที่จุดตรวจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2589 9850-7 ต่อ 99968

You may have missed