อย่างนี้ก็มีด้วย!สรศักดิ์-ชัชวาลอ้างหน้าตาเฉยไฟล์เสียงชวเลขรายงานโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่เป็นเท็จ/ตัดต่อเพิ่มเสียง แต่ไม่ส่งแนวทางการสืบพยานให้ศาลในคดีวัชระฟ้อง

(21 มิ.ย.65)ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เมื่อเวลา 9.30 น.ผู้พิพากษาออกนั่งบัลลังก์ 403 พิจารณาคดีหมายเลขคดีดำที่ อท.22-23/2563 คดีหมายเลขคดีแดงที่ อท.33-34/2563 ระหว่างนายวัชระ เพชรทอง โจทก์ นายสรศักดิ์ เพียรเวช อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำเลยที่ 1 และนายชัชวาล อภิบาลศรี อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จำเลยที่2  นัดตรวจสอบพยานหลักฐาน ซึ่งโจทก์ได้ชี้ช่องให้ศาลได้เห็นเป็นประเด็นในการนำพยานบุคคลเข้าเบิกความเป็นพยานหลักฐานโจทก์ว่าวัตถุพยานโจทก์คือแถบบันทึกเสียงหรือไฟล์เสียงหรือMP3หรือCDรายงานชวเลขซึ่งเจ้าหน้าที่ชวเลข สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรมีการจัดทำขึ้นตามกรอบอำนาจหน้าที่ของราชการจริง โดยโจทก์ขอให้ศาลได้นำวัตถุพยานดังกล่าว รายงานชวเลขของศาลอาญาในคดีหมายเลขคดีดำที่ อ.838/2561 คดีหมายเลขคดีแดงที่ อ.2714/2563
ส่งตรวจสอบพิสูจน์ที่สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมกับกองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิสูจน์ความแท้จริงว่าโจทก์นำไปดัดแปลงหรือเพิ่มเติมหรือเพิ่มเสียงตามคำร้องของจำเลยที่ 2 จริงหรือไม่ ทนายความจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี เนื่องจากจำเลยที่ 1 ต้องเข้ารับการศัลยกรรมด้วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี ขออนุญาตเลื่อนคดี ส่วนจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ศาลได้มีการพิจารณาคดีลับหลังจำเลยที่ 2 ส่วนทนายความจำเลยทั้ง 2 ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำร้องแนวทางการสืบพยานจำเลยทั้ง 2ออกไป ศาลอนุญาตนัดตรวจสอบพยานหลักฐานในวันที่ 26 ก.ค 65 เวลา 9.30 น

สำหรับนายสรศักดิ์ ถูกฟ้อง เนื่องจากไม่ส่งเอกสาร พยานหลักฐานรายงานชวเลข เทปบันทึกเสียงรายงานการประชุมของคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2561 ให้ศาลอาญา ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการต่อสู้คดีในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ตามที่ นายวัชระ โจทก์ ร้องขอให้ศาลอาญามีหมายเรียกพยานเอกสารดังกล่าว ซึ่งนายสรศักดิ์ จำเลยครอบครองอยู่ ส่วนกรณีนายชัชวาล นายวัชระได้ฟ้องฐานจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาว่า ไม่มีแถบบันทึกเสียง ไม่มีการจัดทำรายงานชวเลขของคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อจะได้ไม่ต้องส่งแถบเสียง ชวเลข หรือรายงานการประชุมดังกล่าวต่อศาล ตามที่โจทก์ร้องขอเพื่อให้เป็นหลักฐานในการต่อสู้คดีดังกล่าว ซึ่งในการแจ้งข้อความเท็จนี้ เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ผู้อื่นหรือประชาชน หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

You may have missed