ฝนจะตกมั้ย เช็กได้ที่นี่!วัชระชวนปชช.ตรวจสอบสถานการณ์น้ำ-พายุแบบRealtimeผ่าน”เรดาร์หนองแขม”ทางGoogle

(16 มิ.ย.65)นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้ไปดูการทำงานของสถานีเรดาร์หนองแขม กทม.พบว่ามีประโยชน์มากมาย ทำให้สามารถรู้และคาดการณ์ล่วงหน้าได้เกี่ยวกับสถานการณ์ฝนและน้พ รวมถึงพายุที่อาจจะเกิดและมีผลกระทบต่อพื้นที่กทม.จึงขอเชิญประชาชนสามารถเข้าไปดูได้แบบตามเวลาจริง(Realtime)ผ่านทางGoogle โดยพิมพ์ว่า”เรด้าร์หนองแขม” จะประมวลผลกลุ่มฝนทุก 5 นาที

ทั้งนี้หากเป็นกรณีปกติ เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม จะเฝ้าติดตามเรดาร์ตรวจฝนตลอดเวลา หากไม่พบกลุ่มฝนที่จะส่งผล กระทบต่อกรุงเทพมหานคร จะรายงานทุกต้นชั่วโมง – ตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมและการคาดการณ์ฝนจากระบบตรวจวัด สภาพอากาศ   หากระบบฯ แจ้งเตือนจะแจ้งให้ภาคสนามทราบทันที รวมทั้งรายงาน ขนาด ทิศทาง ความเร็วในการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝน หากเป็นฝนก่อตัวจากต่างจังหวัดจะรายงานระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาที่คาดว่าจะเข้าถึง ทิศทางการเคลื่อนตัวที่แน่นอนที่จะเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีสํานักงานเขตใดบ้างและเป็นกลุ่มฝนชนิดใด ส่วนกรณีที่มีฝนตก จะรายงานให้ภาคสนามทราบสถานการณ์ทุก 15 นาที

ที่สำคัญกรณีเกิดพายุจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมจะเฝ้าระวังและติดตามขนาด ความรุนแรง ความเร็วในการเคลื่อนตัว แนวโน้มการเคลื่อนตัวว่าจะเข้าพื้นที่ส่วนใดและจะมีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครหรือไม่ ตลอดจนประสานกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดจนกว่าพายุจะสลายตัว โดยรายงานผู้บริหารภาคสนามทุกชั่วโมง

สำหรับกรณีน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนสูง จะรายงานปริมาณน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม 6 โดยรายงานปริมาณน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่ อ.บางไทร รายงานปริมาณน้ำผ่านคลองบางกอกน้อย  รายงานการคาดการณ์ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือและกรมชลประทาน รายงานระดับและเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงในแต่ละวันก่อนถึงเวลาน้ำทะเลหนุนสูงประมาณ 1 ชั่วโมง จะรายงานระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตรวจวัดได้จริงที่สามเสน บางซื่อ และบางเขนใหม่ ทุก 15 นาที
นายวัชระ กล่าวว่า สถานีเรด้าร์ที่หนองแขมนี้มีศักยภาพสูง สามารถตรวจกลุ่มฝนกว้างไกลได้ถึง 240 กิโลเมตรจากหนองแขมในรัศมี 360 องศา ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพฯและปริมณฑลแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

You may have missed