จัดเต็มผู้วิจัย ’กัญชา กัญชง’ จับมือสัมมนาเชิงวิชาการ Cannabis & Hemp innovative health Thailand 2022 ทางรอด! นวัตกรรมกัญชง และกัญชา ป้องกันโควิด จากสหรัฐอเมริกา

โปรย: การจับมือครั้งสำคัญของ 4 บริษัท ผู้วิจัยพัฒนาสารสกัดพืชสมุนไพร’กัญชา กัญชง’ นำโดย Rich129 ร่วมกับ Geneomics global, Collab129 และ Specialty innovation จัดสัมมนาเชิงวิชาการ Cannabis & Hemp innovative health Thailand 2022 ทางรอด! นวัตกรรมกัญชง และกัญชา ป้องกันโควิด จากสหรัฐอเมริกา
 

วันนี้ ( 28 มี.ค. 65 ) ที่ ทรู ดิจิตอล ปาร์ค ( ชั้น 7 ฮอลล์ L ) บริษัท ริช วันทูไนน์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท จีนีโอมิกซ์ โกลบอล จำกัด, บริษัท คอลแล็บ วัน ทู ไนน์ จำกัด และบริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด จัดงานสัมนาเชิงวิชาการในหัวข้อเรื่อง Cannabis & Hemp innovative health Thailand 2022 ทางรอด!กัญชง กัญชา ป้องกันโควิด? ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บรรยายพิเศษที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ดร.เอมอร โคพีร่า (ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร Geneomics Global, USA), Dr. Jay Noller ( Global Hemp Innovation Center หรือ GHIC ) ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านนวัตกรรม กัญชง กัญชา เป็นผู้ค้นพบสารจากกัญชง กัญชา ใช้สร้างสูตรมาส่งเสริมการรักษา COVID-19 และ รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ (กรรมการผู้จัดการบริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด) โดยมีการบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับ ความรู้และความลับเรื่องกัญชา กัญชง และเทอร์ปีนที่หลายคนยังไม่รู้, การปลูก การสกัด และประโยชน์ต่างๆ, งานวิจัยเรื่องกัญชา กับการรักษาโควิด, Terpene กับ Inca oil และสมุนไพรอื่นๆ, และปิดท้ายด้วยหัวข้อ Inca trail Terpene โดย Jack O’Leary ผู้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมกัญชาและ terpene field มานานกว่าสองทศวรรษ โดย O’Leary มีความสนใจกัญชาจากมุมมองด้านสุขภาพ และมีผลงานที่ได้รับการยกย่องอย่าง The Terpene Book ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่า ความสำคัญ และศักยภาพของสารสกัด terpenes ที่ O’Leary เชื่อว่า terpenes เป็นอนาคตของกัญชา และมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้
 

อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วง2 ปีที่ผ่านมา ได้มีการคิดค้นวิธีการป้องกันและการบรรเทาอาการจากโรคโควิด-19 มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการทดลองคิดค้นวัคซีนหลายชนิด รวมถึงการใช้สมุนไพรหรือยารักษาต่างๆ เพื่อบรรเทาอาการ และอีกหนึ่งพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง ถึงประสิทธิภาพในการบรรเทาและป้องกันโรคโควิด-19 ได้ นั่นคือ‘กัญชา’ ซึ่งมีรายงานทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนว่ากัญชาสามารถช่วยลดอาการปอดอักเสบได้ โดยมีผลวิจัยทั้งในและต่างประเทศว่า กัญชา กัญชง รวมถึงสารออกฤทธิ์ในกัญชาที่เรียกว่า “เธอปีน (Terpenes)” ได้รับผลที่น่าพอใจอย่างมากในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และอีกหนึ่งข่าวดีของคนไทย ที่นับตั้งแต่ต้นปี 2564 ประเทศไทยได้ทำการปลดล็อกสมุนไพรกัญชา จากพืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจ จนทำให้เกิดการขับเคลื่อนพัฒนาสารสกัดกัญชา กัญชง ทางการแพทย์มากขึ้น ซึ่งนี่อาจเป็นอีกทางรอดของการนำสารสกัดล้ำค่าในสมุนไพรกัญชา กัญชง มาใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่บุคคลระดับโลกด้านกัญชา กัญชง ได้บินตรงมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ความรู้ และพูดถึงนวัตกรรม ความสำเร็จที่ได้จากการร่วมศึกษาวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญ เรื่องสารสกัดกัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพและการรักษาโรคต่างๆ นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญภายในงานยังได้พูดถึงสารสกัดฮีโร่อย่าง “กัญชง” ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัฐโอเรกอน (Oregon State University) งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ออนไลน์ลงในวารสารวิชาการ Journal of Natural Products และประเด็นสำคัญถือเป็นไฮไลท์ของงานในวันนี้ ยังได้มีการพูดถึงทิศทางของการหยุดยั้งโรคโควิด-19 ด้วยสารสกัดจากกัญชา กัญชง ที่นับว่าเป็นข่าวดี และจุดประกายความหวังของมวลมนุษยชาติ

You may have missed