วัชระนำกก.หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส-รามคำแหงเฟส2,3 ร้องมท.3 แก้ปมขัดแย้งเจ้าของโครงการไม่ยอมส่งมอบพื้นที่ส่วนกลางให้นิติบุคคล

(8 มี.ค.65)นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์  นำคณะกรรมการหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส-รามคำแหง เฟส 2,3 เขตมีนบุรี กทม.เข้าร้องเรียนกับนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย
ซึ่งกำกับราชการกรมที่ดิน หลังได้รับหนังสือร้องเรียน จากนายสุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ ประธานคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพอร์เฟคเพลส-รามคำแหง เฟส 2,3 ขอให้มีคำสั่งให้อธิบดีกรมที่ดิน สั่งเจ้าพนักงานที่ดินสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี สั่งให้บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ดำเนินการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้สมบูรณ์และส่งมอบให้กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพอร์เฟค เพลส – รามคำแหง เฟส 2, 3 โดยเร็ว

นายสุทธิศักดิ์ กล่าวว่า นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพอร์เฟค เพลส – รามคำแหง เฟส 2, 3 ได้จัดตั้งนิติบุคคลมาตั้งแต่ 24 ก.ค. 57
แต่บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) หรือตัวย่อ PF
ในฐานะผู้จัดสรรที่ดินตามใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2537
ได้ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคเพียงบางส่วน ยังมิได้ส่งมอบทรัพย์สินส่วนกลางและสาธารณูปโภคให้กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพอร์เฟค เพลส – รามคำแหง เฟส 2, 3 จึงได้มีหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี  ขอให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พุทธศักราช 2543 เพื่อส่งมอบให้กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพอร์เฟค เพลส – รามคำแหง เฟส 2, 3 ลงวันที่ 11 ม.ค. 65 แล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ จึงร้องเรียนต่อนายวัชระ และนายวัชระ จึงได้นำเรื่องนี้ร้องเรียนต่อรมช.มหาดไทยในวันนี้

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ซึ่งกำกับราชการกรมที่ดิน
กล่าวภายหลังได้รับหนังสือร้องเรียน จากนายสุทธิศักดิ์ แล้วว่าเรื่องนี้เป็นความทุกข์ร้อนของประชาชน กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน จะได้บัญชาถึงอธิบดีกรมกรมที่ดิน
ให้ดำเนินการเร่งรัดเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

ทางด้านนายวัชระ เพชรทอง กล่าวว่า ทราบว่าเรื่องนี้มีคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลเป็นจำนวนมากทั้งฝั่งของผู้จัดสรรเพอร์เฟคเพลส-รามคำแหง เฟส 2,3 ที่ไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย เอารัดเอาเปรียบลูกบ้าน ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามผังจัดสรร นิติบุคคลหมู่บ้านขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้มาบริหาร และระหว่างลูกบ้านที่ไม่ชำระค่าบำรุงสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ จึงเตรียมผลักดันปัญหานี้ให้ได้รับการแก้ไขเพื่อความเป็นธรรมให้กับประชาชนโดยเร็ว

ส่วนนายวิรัช ร่มเย็น ผู้ช่วยเลขานุการรมช.มหาดไทย
กล่าวว่า ปัญหาเรื่องนี้อาจจะต้องให้มีการพิจารณากฎหมายจัดสรรที่ดินว่ามีปัญหาตรงไหน ทำไมจึงเกิดความล่าช้าหรือปัญหานี้เกิดจากเจ้าหน้าที่ไม่บังคับใช้กฎหมายให้เต็มที่ ผู้ประกอบการจึงเพิกเฉย
ไม่รับผิดชอบ จึงขอให้ผู้จัดสรรเอาผังจัดสรรที่ดินมากางดูว่ามีอะไรที่จะต้องทำบ้าง ยังอยู่ครบถ้วนไหม ส่วนลูกบ้านผู้ซื้อ ก็นำโบชัวร์ หลักฐานการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนว่ามีข้อความไหนบ้างที่ผู้จัดสรรให้คำมั่นสัญญาว่ามีส่วนไหนบ้างจะดำเนินการให้ สร้างให้ ยกให้ มอบให้ มีทรัพย์สินส่วนกลางตรงไหนบ้าง
และเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขามีนบุรี มากำกับให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย ทุกอย่างก็เรียบร้อย

You may have missed