ตร.แม่ปิงหงายเงิบ!.สั่งไม่ฟ้องร้านค้าบริการตู้คีบตุ๊กตา ชี้เป็นการขายสินค้าไม่ใช่การพนัน


(27 ก.พ.65) ดร.เกษม ศุภสิทธิ์  ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทแฟมมิลี่ อะมิวส์เม้น จำกัด ผู้ให้เช่าเครื่องตู้คีบตุ๊กตา แบบตู้ขายสินค้า ชี้แจงกรณีเมื่อวันที่ 17 มี.ค.64 เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและตำรวจ สภ.แม่ปิง จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมกันจับกุมร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมยึดของกลาง คือ1. เครื่องหยิบจับตู้ตุ๊กตาอัตโนมัติ Toy Story จำนวน 9 เครื่อง  2.เครื่องหยิบจับตุ๊กตาอัตโนมัติ Luck Star จำนวน 13 เครื่อง 3.เครื่องหยิบจับตุ๊กตาอัตโนมัติไม่ระบุชื่อจำนวน 13 เครื่อง  4.ตู้แลกเหรียญอัตโนมัติจำนวน 5 เครื่อง 5.ตู้แลกเหรียญอัตโนมัติ(Token) จำนวน 2 เครื่อง 6.เงินสดเหรียญจำนวน 198,750 บาท และ 7.กุญแจไขตู้คีบตุ๊กตาจำนวน 2 อัน ต่อมาเมื่อวันที่ 7 ก.พ.65 อัยการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองข้อหาคือข้อหา ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ซึ่งของอันตนพึ่งรู้ว่าเป็นของที่ได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร ตามพ.ร.บศุลกากรพ.ศ. 2560 ม. 246 วรรคแรกประกอบม. 242 โดยให้เหตุผลว่า ตู้คีบสินค้า(ตุ๊กตา) จำนวน 35 ตู้ ของกลางนั้น บริษัท แฟมมิลี่
อะมิ้วส์เม้น จำกัด เป็นผู้ประกอบและผลิตที่โรงงานของตนมิได้เป็นผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักร  และมีคำสั่งไม่ฟ้องในข้อหาฐานเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันอันระบุไว้ในบัญชี ข. หมายเลข 28 โดยให้เหตุผลว่า ตู้ขายคีบสินค้า(ตุ๊กตา) ของบริษัทฯ ที่ให้เช่าไปนั้น ไม่ใช่ตู้คีบตุ๊กตา ที่เป็นการพนัน แต่เป็นตู้ขายสินค้า ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่ 0307.10/ว 1081 เรื่องซักซ้อมแนวทางการพิจารณาเครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องจักรกล ลงวันที่ 19 ก.พ. 63 และเป็นตู้ขายสินค้าเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่ตู้คีบตุ๊กตาอันเป็นการพนันตามคำพิพากษาที่คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8600/2547 ที่วางบรรทัดฐานไว้ ทั้งนี้ตู้คีบตุ๊กตาของผู้ค้ารายอื่นในท้องตลาดนั้น บริษัทฯไม่ทราบว่า มีทั้งที่เป็นตู้ขายสินค้าและเป็นตู้ที่ผิดกฎหมายหรือไม่

สำหรับดร.เกษม ศุภสิทธิ์ เป็นทนายความที่เคยยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้ยกเลิกพรก.ฉุกเฉินฯร่วมกับนายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ จนภายหลังต้องยอมยกเลิกประกาศในที่สุด

You may have missed