*วช. หนุนวิจัยผลิตภัณฑ์แก้ปัญหานอนไม่หลับ สำเร็จ การันตีด้วยรางวัลเหรียญทองนวัตกรรมโลก*

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สนับสนุน “Avan propo Bee” ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเติมเต็มสุนทรียภาพแห่งการนอนหลับ เข้าประกวดงาน “2020 Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE 2020) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน ในรูปแบบออนไลน์ จนได้รับรางวัลเหรียญทองนวัตกรรมโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา โซ๊ะสลาม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวว่า คิดค้น “Avan propo Bee” ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเติมเต็มสุนทรียภาพแห่งการนอนหลับ ขึ้นมา เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ทำให้มนุษย์ต้องเผชิญกับความกดดันกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวจนเกิดความเครียด ทำให้มีปัญหาการนอนไม่หลับส่งผลกระทบต่อสุขภาพในหลายด้าน อาทิ ขี้ลืม ผิวเสีย ประสิทธิภาพด้านการคิดวิเคราะห์น้อยลง การที่ร่างกายจะเข้าสู่ภวังค์การนอนหลับจะต้องเข้าสู่ภาวะผ่อนคลาย
ทำให้ช่วยลดการส่งกระแสประสาทในสมอง และส่งเสริมการสร้างฮอร์โมนเมลานินที่ช่วยทำให้นอนหลับ

“Avan propo Bee” ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเติมเต็มสุนทรียภาพแห่งการนอนหลับ เป็นนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้านการนอนหลับของมนุษย์ ซึ่งมีส่วนประกอบหลักมาจากน้ำหวานจากน้ำผึ้งชันโรง ที่มีปริมาณกรดอะมิโน 15 ชนิดที่สูงกว่า น้ำผึ้ง และมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น carotenoid, flavonoid, enzymes, protein, polyphenol ช่วยต้านอนุมูลอิสระกำจัดมลพิษที่เข้าสู่ร่างกายและขัดขวางกลไกการนอนหลับ และยังมีเมลาโทนิน (ฮอร์โมนช่วยให้หลับ) จากธรรมชาติ ผสมผสานกับคุณค่าน้ำมันรำข้าวที่มี GABA ที่ช่วยให้สมองผ่อนคลาย รวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระที่สกัดจาก โกจิเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ อะเซโรล่าเชอร์รี่ ช่วยให้สมองผ่อนคลายและเข้าสู่ภวังค์แห่งการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตื่นรับเช้าวันใหม่ที่สดใส

จุดเด่นของ “Avan propo Bee” ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเติมเต็มสุนทรียภาพแห่งการนอนหลับ คือ
การนำสมุนไพรจากธรรมชาติมาใช้ ปราศจากสารเคมี เพราะมาจากกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงผึ้งชันโรงในสวนผลไม้แบบอินทรีย์ และที่สำคัญไม่มียานอนหลับ หรือเมลานินสังเคราะห์ผสมอยู่

ทั้งนี้ได้มีการนำไปทดลองในอาสาสมัคร 200 คน และทำการสอบถามประวัติด้านสุขภาพ และปัญหาการนอนหลับยาก หรือตื่นกลางดึก พบว่า เมื่อทดลองใช้เป็นระยะเวลา 10 วัน พบว่า อาสาสมัคร 85% ใช้เวลาในการนอนหลับน้อยลงกว่าเดิม และมี อาสาสมัคร 90% มีความพึงพอใจต่อ “Avan propo Bee” ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเติมเต็มสุนทรียภาพแห่งการนอนหลับ

ปัจจุบัน “Avan propo Bee” ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเติมเต็มสุนทรียภาพแห่งการนอนหลับ ได้จดทะเบียนอาหารและยา กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข อย่างถูกต้องใน
ปี พ.ศ. 2563 แล้ว และตอนนี้ได้มีการจำหน่ายให้กับประชาชนผู้สนใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว