# แม่ฮ่องสอน # “สุภิญกัลย์ “ดัดหลังพ่อค้าคนกลางที่กดราคา ไม่ยอมรับซื้อผักของชาวแม่สะเรียง

# แม่ฮ่องสอน # “สุภิญกัลย์ “ดัดหลังพ่อค้าคนกลางที่กดราคา ไม่ยอมรับซื้อผักของชาวแม่สะเรียง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร แม่สะเรียง ได้รับการเปิดเผยจาก คุณครูโสม ว่าทางโรงเรียนจอมแจ้งฯได้รับความอนุเคราะห์ผักกาดขาว 1 รถบรรทุกเพื่อมาประกอบอาหารกลางวัน และแจกจ่ายเด็กๆรวมทั้งผู้ปกครองจาก นางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ เลขานุการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จากการสอบถามนางสุภิญกัลย์ พบว่า จากกรณีที่กลุ่มเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องตัดและทำลายผักกาดขาวทิ้งทั้งแปลง สืบเนื่องจากถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา และไม่มารับซื้อ ทำให้ผักกาดขาวตามแปลงต่างๆเน่าเสีย จึงจำเป็นต้องตัดทิ้งให้เป็นปุ๋ย ทั้งที่ไม่อยากทำ เมื่อนางสุภิญกัลย์ ( แม่เลี้ยงผึ้ง ) ได้รับทราบปัญหาดังกล่าว จึงได้หาทางแก้ไขโดยการรับซื้อผลิตผลต่างๆของเกษตรกรที่ไม่มีพ่อค้ามารับซื้อ โดยได้นำมาแจกจ่ายให้แก่เด็กๆตามโรงเรียนต่างๆ และอีกหลายชุมชนหมู่บ้านเพื่อนำไปประกอบอาหารให้ทั่วถึง ทั้ง จ.แม่ฮ่องสอน ดีกว่าไปทำลายทิ้งหรือปล่อยเน่า อีกทั้งเป็นการดัดหลังพ่อค้าคนกลางที่กดราคาด้วยการไม่มารับซื้อ เพื่อจะบีบให้เกษตรกรยอมขายให้ในราคาถูกๆ โดยไม่คิดถึงจิตใจผู้ปลูกแม้แต่น้อย ว่าเขามีต้นทุน ทั้งค่าเมล็ดพันธ์ ค่าปุ๋ย ค่ายา ฆ่าน้ำมันเติมเครื่องสูบน้ำ นี่ยังไม่รวมค่าแรง แล้วมากดราคาเขาโดยให้เพียงกิโลละ 1-2 บาท มันยังมีความเป็นคนอีกหรือไม่ เมื่อพ่อค้าคนกลางไม่มีสินค้าให้รับซื้อ พ่อค้าก็ไม่มีรายได้เหมือนกัน โดยนางสุภิญกัลย์ ( แม่เลี้ยงผึ้ง ) จึงได้รวบรวมกลุ่มผู้ใจบุญเพื่อรับซื้อสินค้าเกษตรดังกล่าวเอง เพื่อที่จะได้นำมาแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนต่างๆได้นำไปประกอบอาหารเลี้ยงเด็กๆตามโรงเรียนต่างๆ อย่างทั่วถึง ในการนี้แม่เลี้ยงผึ้งได้กล่าวฝากขอบคุณกลุ่มผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรในการนี้ อาทิ คุณไพโรจน์ สุนทรวิทย์ ประธานบริหารในเครือฯ TAC คุณศิริมา อริยะชัยพาณิชย์ ผู้บริหารเบเกอรี่มิวสิค คุณแอน มาลากุล ณ อยุธยา คุณฐานิต แก้วทิพย์เนตร ผู้บริหาร บ.สตองรูท ฯลฯ

You may have missed