พรรค​ประชากร​ไทยร่วมอบรม​โครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

พรรค​ประชากร​ไทยร่วมอบรม​โครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง ประจำปี 2562

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=t8Ik7rn1Y_g[/embedyt]

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสำนักประชาสัมพันธ์ จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง ประจำปี 2562 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พรรคการเมือง รวมทั้งสิ้น 86 พรรคการเมือง ในการใช้ฐานข้อมูลพรรคการเมือง ณ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 โดยมีนายอิทธิพร บุญแระคอง ประธาน กกต. ให้เกียรติเป็นประธาน

พร้อมด้วยนายคณิตศร สมมะลวน หัวหน้าพรรคประชากรไทย, สมาชิกพรรคประชากรไทย และตัวแทนจากพรรคการเมือง เข้าร่วมงานด้านนายอิทธิพร บุญแระคอง ประธาน กกต. กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ให้มีความเข้มแข็งเป็นสถาบันทางการเมือง และกลยุทธ์การพัฒนามาตรการส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีระบบบริหารยุทธศาสตร์และการควบคุมภายในพรรคการเมืองที่ดี

ซึ่งระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองจะประกอบไปด้วยส่วนของประชาชนที่จะสามารถตรวจสอบความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของตนเอง ส่วนของพรรคการ
เมืองที่จะต้องบันทึกข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองและจะต้องส่งรายงานตามรายไตรมาส สามารถจัดการข้อมูลการจัดตั้งสาขาและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดตามพื้นที่รับผิดชอบหรือตามเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้รวมถึงการรายงานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลตามกฎหมายพรรคการเมืองและส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะเป็นผู้กำกับดูแล ในการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในระบบต่าง ๆ เช่น

ระบบการจัดตั้งสาขาและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ระบบการบริหารข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง ระบบการบันทึกข้อมูลรายงานทางการเงินและบัญชี และระบบของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในการสนับสนุนเงินให้แก่พรรคการเมือง การติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง และการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เป็นต้น

You may have missed