เปิดหลักสูตรอย่างเป็นทางการ “The Media New Normal รุ่นที่ 1” ตอบโจทย์การสื่อสารในยุคดิจิทัล และ New Normal

หลักสูตร The Media New Normal รุ่นที่ 1 หลักสูตรที่ตอบโจทย์เรื่อง การสื่อสารในยุคดิจิทัล เปิดหลักสูตรอย่างเป็นทางการ เมื่อวันก่อน ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอดท์ เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยท่าน อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ หลักสูตร The Media New Normal รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565

หลักสูตร The Media New Normal ร่วมพัฒนาหลักสูตรโดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิดอบรมระหว่าง วันที่ 11 มกราคม – 19 เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เตรียมพร้อมรับมือกับยุคดิจิทัลที่ต้องมีการปรับตัวตามกระแสเทคโนโลยีและการใช้ชีวิตของคนที่เปลี่ยนไปในยุค New Normal ซึ่งทีมผู้บริหารหลักสูตร นำโดย ดร. ธีรพล มั่นพิริยะกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร , ดร.บุษรา วงศ์รักศักดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร และ รองผู้อำนวยการหลักสูตรทั้ง 3 ท่าน ดร.สิริลักษณ์ พรโชคชัย , ดร.สุชาดา กิจรุ่งสุวรรณ และคุณ ธนนนท ตุลาวสันต์

การผู้อบรมหลักสูตรนี้ จะสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการสร้างสื่อและเลือกใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเอง เศรษฐกิจและสังคม ช่วยให้เกิดการพัฒนาและก้าวหน้า กับประเทศชาติต่อไป

ในการเปิดหลักสูตรครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร. พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๒ กทม./โฆษกพรรคพลังประชารัฐ, คุณ กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ กทม.เขต ๑ รัฐสภา, คุณ พรลพัชร นรารัตน์วันชัย นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.), คุณ ปกรณ์ คุณสาระ และ คุณ ชัยชนะ คงพิกุล กรรมการหลักสูตร มาร่วมเป็นเกียรติในงาน

You may have missed