วัชระลุยแจกสมุด-กระเป๋าให้นักเรียนเป็นของขวัญวันเด็ก พร้อมขอให้ผู้ใหญ่ช่วยกันปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักประวัติศาสตร์และวันสำคัญของชาติ อย่าให้ใครมาบิดเบือน


(30 ธ.ค.64) เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ มอบสมุด กระเป๋า ให้กับนางวาสนา วิเศษ ผอ.โรงเรียนวัดธารน้ำไหล ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี จำนวนนักเรียน 67 คน  นางภัทรภร พุทธรัตน์   ผอ.โรงเรียนวัดรัตนาราม ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 741 คน นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู ผอ.โรงเรียนไชยาวิทยา ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  จำนวนนักเรียน 1,712 คน นางสุภาพร วันนิยม   ผอ.โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี จำนวนนักเรียน 216 คน และนายบรรชา ช่อสุวรรณ ผอ.โรงเรียนท่าชนะ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวนนักเรียน1,250คน แล้วยังบริจาคปัจจัยให้โรงเรียนแต่ละแห่งอีก2-3 พันบาทตามที่กกต.กำหนดเพื่อให้คุณครูนำไปซื้อขนมหรือไอศรีมแจกในวันเด็กแห่งชาติ 8 ม.ค.2565 ด้วย

นายวัชระ กล่าวว่าเหตุที่ทำปกสมุดเป็นภาพในหลวง ร.9  5 ธันวาคม
เพราะต้องการให้นักเรียนรู้ถึงวันสำคัญของชาติในวันนี้  ผู้ใหญ่ต้องมีหน้าที่สอนประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องให้กับเยาวชนของชาติ อย่าให้ผู้ใดมาบิดเบือนได้

You may have missed