ม.รังสิต โชว์ นิวออลีนแจ๊สในงาน ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ ที่ไอคอนสยาม


เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้จัดงานแสดง “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” มาหลายวัน และได้จัดแสดงที่ ลานริเวอร์พาร์ค ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ คณะผู้บริหาร อว. พร้อมประชาชนชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมชมการแสดงกันกันอย่างคับคั่ง
สำหรับบรรยากาศในงานเป็นการแสดงดนตรีแจ๊สสไตล์นิวออลีน ของ วงแจ๊สออร์เคสตรา จาก มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้ขนนักดนตรีแจ๊ส มาร่วมบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หลายบทเพลง เช่น Echo ยามเย็น Can’t you ever see และอีกหลายๆบทเพลง เพื่อส่งมอบความสุขให้กับคนไทย และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีคุณูปการต่อวงวิชาการการดนตรี และคนไทยเสมอมา
สำหรับ วงแจ๊สออร์เคสตรา จาก มหาวิทยาลัยรังสิต นั้น เป็นหนึ่งในวงแจ๊สออร์เคสตรา ระดับนักศึกษารุ่นบุกเบิกในประเทศไทย โดยมี ผศ.เด่น อยู่ประเสริฐ ศิลปินศิลปาธร คณะบดีวิทยาลัยดนตรี เป็นผู้อำนวยเพลง และ ผศ.อานุภาพ คำมา เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยเพลงวงแจ๊สออร์เคสตรา ที่ผ่านมามีผลงานการแสดงในเทศกาลดนตรีแจ๊สทั้งในและต่างประเทศมามากมาย
ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นสังคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อง และเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทรงเป็นต้นแบบของการสร้างความสุขแก่ผู้ฟัง ด้วยทรงนิพนธ์บทเพลงหลายบทเพลง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความสุข กระทรวง อว. เอง นอกจากจะทำหน้าที่ให้ความรู้ ทำวิจัย ทำนวัตกรรมและประดิษฐกรรมต่างๆ แล้ว ยังได้ทำงานศิลปะ โดยเฉพาะดนตรีที่มีอยู่มากมายหลากหลายประเภทในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ และสามารถเชื่อมโยงให้ชาวโลกได้ประจักษ์ในนักดนตรีไทยที่มีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้รับรู้ความเป็นไทยผ่านเสียงเพลง เสียงดนตรีที่เป็นสากลอีกด้วย
สำหรับการแสดงดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ จะจัดที่ ลานริเวอร์พาร์ค ไอคอนสยาม วันนี้อีก 1 วัน โดยเป็นวงดนตรีจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และจะไปจัดแสดงที่ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันที่ 13-19 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 17.00-19.00 น. ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรี ทั้งนี้ ทางผู้จัดงานได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัด

You may have missed