บลูเทค ซิตี้ ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดแสดง“วิจิตราผ้าไทย งดงามล้ำค่าวิไล ภูมิปัญญาไทย แปดริ้ว เพื่อส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยและผ้าลายขอ“เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี”

บลูเทค ซิตี้ ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดแสดง“วิจิตราผ้าไทย งดงามล้ำค่าวิไล ภูมิปัญญาไทย แปดริ้ว เพื่อส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยและผ้าลายขอ“เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี”

 

วันนี้ (12 พ.ย.64) เวลา 19.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฯ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน บูธชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้หัวข้องาน “วิจิตราผ้าไทย งดงามล้ำค่าวิไล ภูมิปัญญาไทย แปดริ้ว” พร้อมด้วย นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทคซิตี้ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา สวมใส่ผ้าไทย เข้าร่วมกิจกรรม


โดยก่อนพิธีเปิดงานฯ นายแบบ นางแบบกิตติมศักดิ์แสดงแบบผ้าไทย เดินโชว์ตัวบนเวที และด้านล่างเวที จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายแบบกิตติมศักดิ์ VIP เดินแบบแสดงแบบผ้าไทย เพื่อสืบสานอนุรักษ์ ผ้าท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่ในแผ่นดินสืบไป และเพื่อส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยตลอดจนผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี เพื่อร่วมสืบสานพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงสืบสานรักษา ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ประกอบอาชีพทอผ้าในทุกภูมิภาค สานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ในการนี้ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์หัตถกรรมท้องถิ่น อาทิ การรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยใช้ของไทย สนับสนุนอาชีพของชุมชน การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้มาเยี่ยมชมบูธในงาน เลือกซื้อสินค้าของดีฝีมือคนไทย และได้รับความประทับใจในการเข้าเยี่ยมชมบูธภายในงาน

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การนำสินค้าหัตถกรรมผ้าไทย ผ้าลายขอ เครื่องจักรสาร เครื่องประดับโบราณ มาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฮเทคเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมชั้นนำในประเทศที่มีในแปดริ้ว มาร่วมจัดแสดง ตลอดจนมีจุด Check in ของบูธที่แสดงภาพกิจกรรมสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทราในระหว่างวันที่ 12 – 21 พฤศจิกายน 2564 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

**************