พระราชทานเพลิงศพคุณแม่ “ปรางทิพย์” กรณีพิเศษ ครอบครัว “บรรลือฤทธิ์” น้อมสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 ต.ค. 2564 ที่ศาลา 15 วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร บิณฑ์ และเอกพัน บรรลือฤทธิ์ พร้อมบุคคลในครอบครัว ร่วมด้วยคุณพรพิมล มั่นฤทัย ประธานบริษัทบริษัทโคลีเซี่ยม อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด และอาสามูลนิธิร่วมกตัญญู  ประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่คุณแม่ปรางทิพย์ บรรลือฤทธิ์ ที่ได้เสียชีวิตด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา สิริอายุ 85 ปี

โดยก่อนหน้านี้ บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ และเอกพัน บรรลือฤทธิ์ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวถึงหมายรับสั่งที่ ๑๒๒๖๙ จากสำนักพระราชวัง ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ บันทึกความว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงนางปรางทิพย์ บรรลือฤทธิ์ เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระราชทานเพลิง

กองพระราชพิธี นำหมายเรียนเจ้าภาพศพ นางปรางทิพย์ บรรลือฤทธิ์ เพื่อทราบ ติดต่อรับกล่องเพลิงพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติ

ลงชื่อ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์  สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง

ซึ่งภายหลังครอบครัวบรรลือฤทธิ์ ได้รับกล่องเพลิงพระราชทาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจเฟซบุ๊ค ระบุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพ นางปรางทิพย์ บรรลือฤทธิ์ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนม์ และวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้

หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของ นางปรางทิพย์ บรรลือฤทธิ์ ได้ด้วยประการใดในสัมปรายภพ คงจะมีความปลาบปลื้มซาบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต

ข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุตร ธิดา และหลานๆ ขอพระราชทานกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เป็นสรรพสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้า และวงศ์ตระกูลตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวบันลือฤทธิ์

ทั้งนี้งานอภิธรรมศพ คุณแม่ปรางทิพย์ บรรลือฤทธิ์ ณ ศาลา 15 วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ในคืนวันที่ 28 ต.ค. 2564 ท่าน ว.วชิรเมธี เป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นำโดย ธานินทร์ อินทรเทพ, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, ทิพวัลย์ ปิ่นภิบาล, โฉมฉาย อรุณฉาน ฯลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ

สำหรับกำหนดการพระราชทานเพลิงคุณแม่ปรางทิพย์ บรรลือฤทธิ์ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น.