รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 8,918 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,811,852 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,195 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 41 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 18 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,701 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 664 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 303,979 ราย)
เสียชีวิตรวม 18,486 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 79 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,689,859 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,878 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 103,507 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
8,859 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,020) ปริมณฑล (595) จังหวัดอื่น ๆ (7,244)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 18 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่ภูเก็ต(6) นราธิวาส(1) ชลบุรี(1) ประจวบคีรีขันธ์(6) และ ตาก(4)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
– จากประเทศโปแลนด์ 1 ราย
– จากประเทศเมียนมา 10 ราย
– จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
– จากประเทศสวีเดน 1 ราย
– จากประเทศสเปน 1 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย

 

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 242.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.9 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.03 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 219.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.65)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 71,809 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 748,652 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,936 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 36 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 490,008 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,254 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,416 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,401,866 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 5,745 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 117,035 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,681 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 32,971 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 26,368 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,034 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 21,344 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

You may have missed