อบจ.ชลบุรี จัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็ม 2 และ “แอสตร้าเซนเนก้า” เข็ม 3 ให้คนพิการ เร่งสร้างภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางในจังหวัดชลบุรี

อบจ.ชลบุรี จัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็ม 2 และ “แอสตร้าเซนเนก้า” เข็ม 3 ให้คนพิการ เร่งสร้างภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางในจังหวัดชลบุรี

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาองค์การ (พัทยา) “นายนคร ผลลูกอินทร์” รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / นายสกน ผลลูกอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / นางสาวเพ็ญแข ไพรอนันต์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่อบจ.ชลบุรี พร้อมด้วย “นายสุรินทร์ ยิ้มใบ” คณะทำงานนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รวมทั้งบุคลากร กลุ่มคนพิการ คนทำงาน และผู้อยู่อาศัยในหน่วยงาน “คณะพระมหาไถ่บ้านพัทยา” โดยเป็นการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบ 100%

ทั้งนี้วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ที่ อบจ.ชลบุรี โดยรับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นจำนวน 164 โดส และ
“แอสตร้าเซนเนก้า” เป็นจำนวน 125 โดส ซึ่งเป็นเข็ม 3 (Booster Dose) โดยมี “นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ” ผู้จัดการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่บุคลากร ให้การต้อนรับ ณ อาคารวัฒนาทร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณทีมแพทย์ พยาบาล รพ.บางละมุง และอาสาสมัครทุกหน่วยงาน เป็นกำลังหลักในการให้บริการฉีดวัคซีนในวันนี้

You may have missed