“ฑูตอารยสถาปัตย์ “เพื่อคนทั้งมวล ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์

“ฑูตอารยสถาปัตย์ “เพื่อคนทั้งมวล ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ณ หน่วยไตเทียม (2) โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จะงหวัดชลบุรี ฑูตอารยสถาปัตย์ (จังหวัดชลบุรี) รหัส AX-3051 “นาย ภูชิชย์ พิทักษ์กรณ์ ” /สส.คนพิการจังหวัดชลบุรี “น.ส.ภูเพชรผกา พิทักษ์กรณ์” อาสาฑูตอารยสถาปัตย์จังหวัดชลบุรี มอบข้าวสารเหลืองอ่อน คัดพิเศษ 100 % เกรดส่งออก ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ / พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ที่เสียสละเวลาอันมีค่า เสียสละแรงกาย แรงใจ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในขนาดนี้
จึงขอเป็นตัวแทนประชาชนส่วนหนึ่ง นำสิ่งของดังกล่าวมามอบให้ในครั้งนี้

*** รับชมภาพเคลื่อนไหวทาง YouTube ช่อง เจ๋งเป้ง Amazing ได้เร็วๆนี้
ภาพข่าว น.ท.หญิงพิมพ์ผกา พิทักษ์กรณ์

You may have missed