สโมสรโรตารีบางรัก และ มูลนิธิเซนต์โยเซฟ มอบข้าวสารให้” วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคาย” ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สโมสรโรตารีบางรัก และ มูลนิธิเซนต์โยเซฟ มอบข้าวสารให้” วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคาย” ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“สโมสรโรตารีบางรัก” และ “มูลนิธิเซนต์โยเซฟ” มอบข้าวสารให้ “คนพิการ” และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วง Covid-19 โดยมี “บาทหลวงพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์ ” จิตตาธิการวิทยาลัยฯ และอธิการวัดนักบุญอัลฟอลโซ หนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบ

ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ “สโมสรโรตารีบางรัก” และ “มูลนิธิเซนต์โยเซฟ” ตลอดจนผู้อยู่เบื้องหลังของโครงการทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนในด้านต่างๆแก่ วิทยาลัยฯ และขอขอบพระคุณ “บาทหลวงพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์” ที่มอบความรักความเมตตาให้กับน้องๆคนพิการมาโดยตลอด ขอพระผู้เป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลกจงคุ้มครองทุกท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายใดๆทั้งปวง จงมีสุขภาพกาย และใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

You may have missed