“เค เยาวราช” วีรบุรุษจิตอาสาทำความดี พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด_19 ถวาย “วัดไตรมิตรวิทยาราม” (กรุงเทพมหานคร)

“เค เยาวราช” วีรบุรุษจิตอาสาทำความดี พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด_19 ถวาย “วัดไตรมิตรวิทยาราม” (กรุงเทพมหานคร)

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ณ.วัดไตรมิตรวิทยาราม ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานครฯ “นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ชร” (เค เยาวราช) วีรบุรุษจิตอาสาทำความดี ตามที่”วัดไตรมิตรวิทยาราม” ได้ปฏิบัติในการเฝ้าระวังคัดกรอง และป้องกันควบคุมโรคระบาด covid-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดย “วัดไตรมิตรวิทยาราม” มีความห่วงใยพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคดังกล่าวจึงทำให้พระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ปฏิบัติตามประกาศการแจ้งเตือนและแนะนำเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

ซึ่งทางวัดได้รับการสนับสนุนดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณ “วัดไตรมิตรวิทยาราม” จาก “คุณสมศักดิ์ ศรีเพชร” ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

ในการนี้ “พระธรรมคุณาภรณ์” ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยาราม ขอขอบคุณมายังท่าน ณ โอกาสนี้ อีกทั้งขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลประทานพร และอภิบาลรักษาให้ท่านและครอบครัวจงประสบสุขพระสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์ในโอกาสต่อไป จึงขออนุโมทนาบุญมา ณ.โอกาสนี้

You may have missed