DEPA และ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ตอกย้ำความสำคัญในการสร้างสายสืบ ไซเบอร์ กับโครงการ White Hat Hacking for security 2021 ปีที่ 2

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการโจมตีขโมยข้อมูลเกิดขึ้นมากมาย เช่นเหตุการณ์ขโมยข้อมูลผู้ป่วยจากกระทรวงสาธารณสุข กระทบต่อความเชื่อมั่นของระบบ Online ที่ต้องใช้ในการทำงาน Work from home มากมาย บุคลากรด้าน Cybersecurity ก็ขาดแคลน สมาคมโปรแกรมเมอร์จึงจับมือร่วมกับ depa เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้าน Cybersecurity เข้าสู่อุตสาหกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอในการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นทุกที


หลังจากที่ประสบความสำเร็จจากรุ่นที่ 1 จากโครงการ White Hat Hacking for security 2020 ทาง DEPA และ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ได้รุกหน้าทำหลักสูตรในการสร้างบุคลากรทางด้าน Cybersecurity เพื่อรองรับสังคมดิจิตัลในยุคโควิด 19 เนื่องจากกระแสของการโจมตี และโจรกรรมข้อมูลในโลกไซเบอร์ นับวันมีเคสสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งปัจจุบันบุคคลากรทางด้าน Cybersecurity ยังขาดทั้งกำลังพล ความรู้ และความเชี่ยวชาญ เพราะยังถือว่าเป็นวิชาชีพใหม่ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก จึงเป็นโอกาสของคนที่กำลังมองหาอาชีพใหม่ในยุคดิจิตัล ที่มีโอกาสด้านความก้าวหน้าของสายอาชีพ โอกาสในการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความต้องการในตลาดการจ้างงานยังมีเป็นจำนวนมาก

 

โครงการ White Hat Hacking for security 2021 ได้รับเกียรติจาก ดร.มาลียา โชติสกุลรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล หรือ DEPA มาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ และกิจกรรม Capture the Flag

สำหรับโครงการในปีนี้ได้ปรับหลักสูตรให้เข้มข้นขึ้น ทั้งยังปูพื้นฐานใหม่ให้กับคนที่ยังไม่มีความรู้ด้าน Cybersecurity มาก่อน ทั้งยังเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ผ่านระบบ online ในรูปแบบเกมมิ่งผ่านแพลตฟอร์ม Gather Town ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้สะดวก ง่าย ไม่น่าเบื่อ และยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน และอาจารย์ได้เสมือนกับเรียนออฟไลน์

 

ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. – 12 ก.ย. 2564 โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถึง 146 คนจากทั่วประเทศ เข้ามาร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ และเข้าแข่งขันทดสอบด้านการเจาะระบบ (Penetration Testing) ทั้งเชิงรุกและเชิงรับในกิจกรรม Capture The flag ซึ่งการแข่งขันได้ผู้ชนะจากทั้ง 2 ทีมได้แก่ ทีม Red (ร.ต.ท. วรพล ผดุงกาญจน์, นายเศรษฐภพ พิจารณ์วณิช และนายกิตติณัฏฐ์ เศรษฐถาวร) และทีม Blue (นายกรัณต์ ชาครียรัตน์, นายณัฐภูมิ ศรีนวลเอียด และนายนภดล มณีรัตน์ประเสริฐ

 

สำหรับท่านที่สนใจโครงการด้านการพัฒนาบุคคลากรทางด้านดิจิตัล สามารถติดตามสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ หรือ ต้องการพัฒนาบุคคลากรในองค์กร สามารถติดตามได้ทางเพจของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย (https://www.facebook.com/ThaiProgrammerSociety)

 

 

You may have missed