ผู้พิพากษาศาลพร้อมคณะจัดโครงการ”มีแล้วแบ่งปัน”เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10ให้กับโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร

ผู้พิพากษาศาลพร้อมคณะจัดโครงการ”มีแล้วแบ่งปัน”เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10ให้กับโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2564) เวลา 14.00 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร นำโดย นายอวิน บุณยประสพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากรภายในหน่วยงาน พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้พิพากษาสมทบ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมด้านสาธารณกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ

แหล่งข่าวแจ้งว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ให้กับห้องผู้ป่วย ICU โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เพื่อสนับสนุนและสมทบทุน จัดหาเครื่องมือและวัสดุ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ณ โรงพยาบาล กระทุ่มแบน เป็นจำนวนเงิน 149,999 บาท พร้อมหน้ากากอนามัย จำนวน 1,200 ชิ้น
ด้านนายแพทย์ ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สุมทรสาคร ได้กล่าวว่าต้องขอขอบคุณท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ขอบคุณคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้มาร่วมแบ่งปันน้ำใจมาบริจาคสิ่งของและมอบเงิน 149,999บาทเพื่อสนับสนุนจัดหาเครื่องมือแพทย์เพราะตอนนี้ต้องใช้เป็นจำนวนมาก ตอนนี้ต้องรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด 2019(COVID-19)มีพี่น้องประชาชนติดเชื้อเป็นจำนวนมากและอยากประชาสัมพันธ์อยากให้ผู้ใจบุญที่พอยังมีแรงมาร่วมแบ่งปันกันนะคับ ติดต่อสอบถามมาทางโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สุมทรสาครโดยตรงเลยก็ได้คับ หรือโทรสอบถามรายละเอียดที่เบอร์(090)975-7213
(034)470750 จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

——————————–

You may have missed