เขย่าวงการ Free WiFi ใช้งานได้จริง! ฟรีจริง! ลื่นไหลจริง! Buzz Privilege Free WiFi

Free WiFi ที่มีความเสถียรสูง ใช้งานได้จริง! ฟรีจริง! ลื่นไหลจริง! Buzz Privilege Free WiFi บริการระบบ Free WiFi ที่มาเขย่าวงการแพลตฟอร์ม Free WiFi กับรูปแบบการให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มผู้ประกอบการทุกระดับ กับ Business Model ที่พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจแบบไร้ขีดจำกัด

โดย Buzz Privilege Free WiFi มีการเปิดทดสอบที่เกาะสมุยฟรี WiFi รูปแบบใหม่ ก่อนให้บริการเป็นทางการทั่วประเทศเร็วๆนี้
(เนื้อข่าว)

วันที่ 15 ก.ค 2564 ที่ท่าเรือซีทราน เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
นายอภิชัจ อินสว่าง รองประธานกรรมการ สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร
บริษัท NT iBUZZ จำกัด ในฐานะบริษัทในเครือของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)หรือ NT ผู้พัฒนาและให้บริการ Buzz Privilage Free WiFi ถือเป็นบริการ Free WiFi รูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์คนไทยอย่างแท้จริง ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่มีความเร็วสูง ไม่สะดุด ใช้งานฟรีตลอด 24 ชั่วโมง มีรูปแบบการใช้งานสะดวกง่ายดาย ด้วยการลงทะเบียนเพียงแค่ครั้งเดียว ก็สามารถใช้งานได้ในทุกพื้นที่การให้บริการทั่วประเทศ พร้อมฟีจเจอร์ใช้งานต่างๆ เช่น ท่องเที่ยว บันเทิง เกมส์ ตลาดซื้อขาย เปิดโอกาสให้ร้านค้าในพื้นที่ติดตั้งเข้าสู่ระบบออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงฟีจเจอร์สิทธิประโยชน์จากร้านค้า ร้านอาหาร ธุรกิจบริการ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ไว้อย่างมากมาย
…ทั้งนี้ได้เปิดตัวทดสอบระบบ พร้อมกันในงาน Samui Plus model เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงประชาชนในพื้นที่เกาะสมุย

…ทั้งนี้ยังถือเป็นแพลตฟอร์มสื่อโฆษณา หรือ Media on Telecom รูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อบริการ Buzz Privilege Free WiFi ที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการทางการตลาดออนไลน์ที่สูงขึ้นในปัจจุบัน

…ทั้งนี้ คุณณัฐฐินันท์ สุขสมพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท NT iBUZZ จำกัด ได้กล่าวถึงการขยายพื้นที่ให้บริการว่า เร็วๆ นี้ ทางบริษัทฯร่วมกับทางบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทพันธมิตร จะเร่งดำเนินการติดตั้งขยายระบบและจุดให้บริการไปในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งแหล่งชุมชน ตลาด ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หน่วยบริการต่างๆ ของภาครัฐ และอีกหลายพื้นที่ เพื่อครอบคลุมการให้บริการให้มากที่สุด โดยมีเป้าหมาย กว่า 100,000 จุด ภายในปี 2565 และขยายให้ครบ 300,000 จุด ภายในปี 2566 นี้

📍ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ
– ชื่อบริการ : Buzz Privilege Free WiFi
– วัตถุประสงค์การให้บริการ : ให้บริการ Free WiFi ความเร็วสูง…เน้นนำเสนอสิทธิพิเศษและสาระบันเทิงต่างๆ พร้อมสื่อโฆษณาในระบบ
– กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป

: Free WiFi ความเร็วสูงไม่ต่ำกว่า 30\30 Mbps ตลอด 24 ชม พร้อมนำเสนอสิทธิประโยชน์ ส่วนลดร้านค้า และบริการพร้อมการโฆษณาประชาสัมพันธ์

You may have missed