วัชระร้องป.ป.ช.สอบ กกต. ความผิดตามกม.และฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง มีพฤติกรรมฉาว ผลาญงบค่าเบี้ยเลี้ยง-น้ำมันรถ จัดเลี้ยงวันเกิดในสถานที่ราชการ

วัชระร้องป.ป.ช.สอบ กกต. ความผิดตามกม.และฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง มีพฤติกรรมฉาว ผลาญงบค่าเบี้ยเลี้ยง-น้ำมันรถ จัดเลี้ยงวันเกิดในสถานที่ราชการ
(19 ก.ค.64)เมื่อเวลา 10.45น.นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่านนายวราพงษ์ อินต๊ะโมงค์ ผอ.กลุ่มงานวิเคราะห์ฯรักษาราชการแทนผอ.สืบสวนและกิจการพิเศษร้องเรียนถึงพล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานป.ป.ช.ให้สอบสวนการกระทำผิดกฎหมายและจริยธรรมร้ายแรงของศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการกกต.เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนและส่งหลักฐานเป็นภาพถ่ายจำนวนมากมาให้ประกอบการพิจารณาคือ มีการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการซ้ำซ้อนกับการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงในวันเดินทางหลายรายการนับตั้งแต่เริ่มดำรงตำแหน่ง อันเป็นการขัดระเบียบและจริยธรรม และการเบิกจ่ายการเดินทางยังไม่สมเหตุผล พบว่ามีการเบิกจ่ายทุกอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยิ่งไปกว่านั้นคือเบิกค่าเดินทางครบ 77 จังหวัดด้วย

นายวัชระ กล่าวว่า ยังมีหลักฐานอีกว่า ศ.ดร.สันทัด เบียดบังเวลาราชการไปตีกอล์ฟที่เขาใหญ่ เมื่อวันที่ 28 ก.พ.63 โดยใช้รถรับรองของราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัวโดยไม่มีสิทธิ์ และยังมีอีกหลายครั้ง เช่น การนำรถราชการและเจ้าหน้าที่ไปไหว้บรรพบุรุษของตนเองในสุสานจีน เป็นการกตัญญูด้วยเงินภาษีของประชาชน แล้วยังเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถประจำตำแหน่งพร้อมเบี้ยเลี้ยงให้พนักงานขับรถและผู้ติดตาม โดยเบิกจ่ายสลับไปมาระหว่างรถ 2 คันอย่างผิดสังเกต จากการตรวจสอบอย่างละเอียดยังพบการเดินทางไปราชการทั้งวันทำการและวันหยุด ทำให้ผู้บริหารและพนักงานของส่วนราชการกกต.ไม่ได้พักผ่อน เพราะต้องมาคอยให้การต้อนรับดูแลอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังพบพฤติการณ์ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือการจัดเลี้ยงวันเกิดตัวเองเมื่อวันที่ 4 ม.ค.64 เวลาประมาณ 16.00 -22.00น.ศ.ดร.สันทัดกับพวกมีการดื่มสุรา- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสำนักงานกกต.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี ซึ่งเป็นสถานที่ราชการด้วย จึงขอให้ประธานป.ป.ช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน เพื่อจะได้เป็นบรรทัดฐานและจะได้ดำเนินการทางกฎหมายและประมวลจริยธรรมต่อไปอย่างเคร่งครัด พร้อมกับขอให้กันข้าราชการชั้นผู้น้อยไว้เป็นพยานและให้ความคุ้มครองพยานตามกฎหมายป.ป.ช.เพื่อไม่ให้ราชการเสียหายจากการถูกผลาญงบประมาณมากไปกว่านี้