รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,186 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 372,215 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 7,481 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 79 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 22 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,604 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 100,482 ราย)
เสียชีวิตรวม 3,032 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 98 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 266,127 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,543 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 103,056 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,085 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,224) ปริมณฑล (2,365) จังหวัดอื่น ๆ (4,496)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 22 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่สมุทรปราการ(2) กรุงเทพฯ(7) ภูเก็ต(3) สระแก้ว(3) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(7)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
– จากประเทศเมียนมา 9 ราย
– จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
– จากประเทศแอลเบเนีย 2 ราย
– จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
– จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ราย
– จากประเทศบาห์เรน 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 189 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 172.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.34)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35,447 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 623,838 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41,854 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.2
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 59 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 81 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 208,357 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,633 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 4,181 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 867,567 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 11,618 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 63,615 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 986 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,976 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 799 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,934 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 138 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

You may have missed