ปิด รพ.สนาม ม.เชียงใหม่ แล้ววันนี้ (เมื่อวันศุกร์ก็ปิด รพ.สนาม ม.แม่โจ้) เพราะผู้ติดเชื้อลดลงมาก

มช. และ ม.แม่โจ้ เป็นที่มั่นและกำลังสำคัญของเชียงใหม่ ร่วมมือและสนับสนุน สธ. จังหวัด อำเภอ และหน่วยงานของพื้นที่ ในการดำเนินการ รพ.สนาม อย่างเต็มที่ รองรับผู้ติดเชื้อจำนวนมาก จนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

(heart) เราได้แสดงให้เห็นว่า อว. พึ่งได้ ร่วมมือได้ และจะทำต่อไป (heart)

ขอบคุณ ม.แม่โจ้ และ มช. และทุกคน
และขอบคุณทุกมหาวิทยาลัย ทุกพื้นที่ด้วยครับ

(bar graph)(bar graph)ในช่วงการระบาดนี้ รพ.สนาม ของ อว. ทั่วประเทศ ได้ดูแลผู้ติดเชื้อแล้วรวมกว่า 5,000 คน (decreasing graph)(increasing graph)

ณ วันที่ 9 พ.ค. 2564 มีผู้ติดเชื้อโควืด-19 ที่ยังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามของ อว. ทั่วประเทศ จำนวน 2,031 คน

(open lock) พร้อมจะกลับมาดำเนินการหากสถานการณ์เปลี่ยนไป ))

(x mark in square)(x mark in square)หวังว่าคงไม่ต้องเปิดอีกครั้ง (sick)(moon sick)

 

https://www.thaipost.net/main/detail/102422?fbclid=IwAR2KGLS7whravny2Dy945ba-g2yTeNX-2nDlxEoeFPBP2GD4jexLuEAqGg4

You may have missed