อดีตนายตำรวจถูกไล่ออกจากราชการอย่างไม่เป็นธรรมร้องวัชระช่วยตามเงินบำนาญหลังรอมา 7 ปียังเงียบกริบ


(9พ.ค.64)นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากพ.ต.ท.วิทยา ทิพยเลิศ อดีตนายตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 581 ซอย     เพอร์เฟคเพลส 38/1 ถนนเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ขอให้ช่วยเหลือกรณีที่ได้รับเงินบำนาญน้อยกว่าที่ควรจะได้ ซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
สืบเนื่องจากเมื่อปีพ.ศ.2542 พ.ต.ท.วิทยาถูกสอบสวนทางวินัยและถูกสั่งไล่ออกจากราชการ จากนั้นได้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายฟ้องผู้ออกคำสั่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และฟ้องนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2  ต่อมาศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษา ให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกตามคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ อ.829/2544 คดีแดงหมายเลขที่ อ.834/2555 จนกระทั่งปี พ.ศ.2557 พ.ต.ท.วิทยาหายป่วย ได้ไปติดต่อต้นสังกัดให้ดำเนินการเกี่ยวกับเงินบำนาญแล้ว พบว่า เจ้าหน้าที่คิดบำนาญผิด เพราะไม่ได้นำเอาเงินเดือนในช่วงที่ถูกพักราชการ ตั้งแต่ พ.ศ.2542 -2545(ปีที่เกษียณอายุ) รวม 4 ปี มาคิดรวมด้วย อีกทั้งยังจะต้องได้เงินเดือนเพิ่มอีกปึละหนึ่งขั้นอีกด้วย จึงได้ยื่นข้อโต้แย้งกับเจ้าหน้าที่การเงินแล้ว จนได้รับคำตอบว่า จะทำดำเนินการให้ แต่รอมา 7 ปีกลับยังไม่มีการดำเนินการใดๆเลย ขณะนี้อายุมากถึง 79 ปีแล้ว จึงกังวลและเกรงว่าเรื่องจะเงียบหายไป  จึงขอให้นายวัชระช่วยเหลือติดตามทวงถามหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้มีการคิดเงินบำนาญให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไปด้วย

You may have missed