รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19


ณ วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,101 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 83,375 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,674 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 15 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 412 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 24,098 ราย)
เสียชีวิตรวม 399 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 17 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 53,605 ราย(64.29%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,186 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,371 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
2,086 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(980) ปริมณฑล (477) จังหวัดอื่น ๆ (629)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 15 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(3) ชลบุรี(5) สมุทรปราการ(2) ตาก(1) ยะลา(1) ปัตตานี(1) และ สระแก้ว(2 )
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศอินเดีย 2 ราย
– จากประเทศปาปัวนิวกินี 1 ราย
– จากประเทศซูดาน 1 ราย
– จากประเทศสิงคโปร์ 3 ราย
– จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 2 ราย
– จากประเทศเมียนมา 1 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 158 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 135.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.8)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35,755 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 595,588 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 22 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 409,300 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 18 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 82.1
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 99 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 121 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,934 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 15 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,210 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 436,944 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 4,519 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 18,717 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 114 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,233 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 1,083 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 93 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

You may have missed